Aktualności 21 lis 2019 | Redaktor
Przy Remondisie działa Rada Społeczna

fot. metariały Remondis

Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. chce rozwijać współpracę i dialog z mieszkańcami - przy spółce powstała Rada Społeczna. Pierwsze posiedzenie odbyło się 20 listopada 2019 roku.

Do udziału w pracach Rady zaproszono przedstawicieli mieszkańców osiedla Siernieczek, Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Cykliczne spotkania mają umożliwić przekazywanie bieżących informacji na temat działalności firmy oraz zapoznanie z opiniami strony społecznej. Rada pełnić będzie także funkcję doradczą i monitorującą działania inwestycyjne, m.in. zapowiedzianą oraz oczekiwaną przez okolicznych mieszkańców modernizację instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przy ul. Inwalidów 45. – Chcemy zaangażować partnerów społecznych w proces zmian, jakie w najbliższym czasie nastąpią w naszej instalacji, i wspólnie wypracować rozwiązania wobec problemu uciążliwych zapachów. Mam nadzieję, że podjęty dialog nie tylko usprawni funkcjonowanie firmy, ale przyczyni się do dobrych relacji z naszymi sąsiadami – mówi Leszek Pieszczek, Członek Zarządu Remondis Bydgoszcz Sp. z o. o.

Podczas pierwszego posiedzenia członkowie Rady zapoznali się ze wstępnymi założeniami wariantów projektu modernizacji instalacji. Dzięki inwestycji proces zagospodarowania i przetwarzania odpadów będzie zhermetyzowany. Jednocześnie rozładunek, przeładunek i załadunek odpadów odbywać się będą w zamkniętej hali wyposażonej w biofiltry oczyszczające powietrze, co ma wyeliminować uciążliwości zapachowe poza terenem zakładu.

Rada Społeczna jest jednym z działań informacyjno-konsultacyjnych, jakie spółka Remondis Bydgoszcz chce realizować w najbliższym czasie. W związku z modernizacją instalacji planowane są także punkty informacyjne na terenie miasta oraz spotkania dedykowane określonym grupom interesariuszy.

Źródło: materiały prasowe Remondis

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor