Aktualności 13 maj 12:31 | Redaktor
Rekrutacja do szkół średnich w Bydgoszczy

fot. ilustracyjna, pixabay

Bydgoskie licea, technika i szkoły branżowe rozpoczynają rekrutację uczniów na rok szkolny 2022/23. Od poniedziałku (16 maja) kandydaci mogą składać wnioski o przyjęcie do wybranej szkoły. Miasto przygotowało łącznie miejsca w szkołach dla ponad 4800 uczniów.

Od września rekrutację na rok szkolny 2022/2023 prowadzić będzie 15 liceów ogólnokształcących, 13 techników i 13 branżowych szkół I stopnia. Nabór wniosków potrwa do 21 czerwca.

Wyjątkiem są szkoły ponadpodstawowe dwujęzyczne, oddziały dwujęzyczne, oddziały międzynarodowe, oddziały przygotowania wojskowego, oddziały wymagające od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkoły i oddziały prowadzące szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. Do tych szkół nabór zakończy się już 31 maja.

Od 24 czerwca do 12 lipca należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 19 lipca 2022 r.

Do 22 lipca 2022 r., zakwalifikowani kandydaci muszą potwierdzić chęć przyjęcia do danej szkoły, składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem.

Listy przyjętych kandydatów zostaną ogłoszone 25 lipca br.

Dla absolwentów w nowym roku szkolnym przygotowano: 

  • W  liceach miejsca w 76 oddziałach, w tym 62  ogólnodostępnych, 3 integracyjnych, 2 specjalnych i 9 mistrzostwa sportowego. Natomiast 1 września 2021 r.  uruchomiono w sumie 56 oddziałów.
  • W technikach miejsca w 76 oddziałach (przy 53 uruchomionych 1 września 2021 r.).
  • W branżowych szkołach I stopnia miejsca w 28 oddziałach ogólnodostępnych (przy 14 uruchomionych w br. szkolnym). 4 oddziały specjalne z 10 zawodami przygotowała Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 Specjalna.

Za wyjątkiem szkół i oddziałów specjalnych nabór odbywa się elektronicznie. Link do strony naborowej dla kandydata dostępny będzie na www.bydgoszcz.pl, w zakładce Edukacja /nabór do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

 

źródło: Oficjalny Serwis Bydgoszczy

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor