Aktualności 14 lis 08:58 | Redaktor
Rondo Jagiellonów. Zmiany po konsultacjach z mieszkańcami

fot. BP UMB

Konsultacje z mieszkańcami pozwoliły poprawić koncepcję zakładającą między innymi dostosowanie ronda Jagiellonów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Po przeanalizowaniu ponad 500 uwag projektant zdecydował się między innymi uwzględnić rynny dla rowerów, dodatkowe oznakowanie dla osób niewidomych, zmiany poprawiające bezpieczeństwo. Na niektórych kierunkach wprowadzone zostaną pochylnie (łagodne zjazdy). Przebudowa ronda Jagiellonów to jeden z elementów całego pakietu naszych działań związanych z poprawą dostępności transportu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami oraz starszych.

- W trakcie budowy rondo Jagiellonów w latach 70. XX wieku zupełnie nie zwracano uwagi na potrzeby osób z ograniczeniami ruchowymi – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. - Dlatego pozyskane fundusze europejskie dedykowane między innymi na poprawę dostępności transport publicznego - ponad 40 mln wydamy między innymi na przebudowę ronda. Będzie to uzupełnienie naszych działań związanych między innymi z budową przystanków wiedeńskich w obrębie placu Teatralnego i planowanego przystanku przy kościele klarysek (w stronę Wilczaka) i kolejnych na ul. Gdańskiej. Równocześnie wymieniamy cały tabor tramwajowy na niskopodłogowy.

 

Zmiany w oczekiwanym kierunku

W ramach opracowanej koncepcji projektowej zakłada się wykonanie ośmiu wind. Kabiny mają umożliwiać także swobodny transport rowerów czy wózków dziecięcych. Po konsultacjach projektant uwzględnił część uwag mieszkańców. W ramach inwestycji wybudowane zostaną łagodne zjazdy (pochylnie bez schodów) na dwóch przeciwległych ćwiartkach skrzyżowania: północny-wschód (przy Banku Pocztowym) oraz południowy-zachód (budynki pocztowe). Poprawi to komfort poruszania się na ważnym kierunku i będzie stanowiło alternatywę dla wind w sytuacjach kryzysowych. Ze względu na istniejące  zagospodarowanie terenu i ograniczoną pulę środków po rządowych cięciach na inwestycje nie ma możliwości wprowadzenia pochylni przy każdym z wyjść.

 

Zdecydowanie odrzucone zostały pomysły zakładające jakiekolwiek wyburzenia w celu wygospodarowania terenu na dodatkową infrastrukturę. Dla bezpieczeństwa skorygowane zostaną jezdnie na wszystkich wlotach i wylotach skrzyżowania. Na każdym dojeździe do ronda wytyczone będą po trzy pasy ruchu. Konsultacje pozwoliły jednak wprowadzić lepsze rozwiązanie w organizacji ruchu na ul. 3 Maja, które poprawi płynność i bezpieczeństwo ruchu. Projektowane są dodatkowe wyjścia w postaci schodów i wind na perony tramwajowe po wschodniej stronie skrzyżowania. Ułatwi to w przyszłości wprowadzanie zmian w siatce połączeń na przykład kursowanie linii od strony dworca PKS w kierunku Szwederowa. Wszystkie schody zostaną po konsultacjach wyposażone w tak zwane rynny dla rowerów. Nad schodami prowadzącymi do przejścia podziemnego zaplanowano zadaszenia ze szklanymi okładzinami i załamaniami konstrukcji, poza zadaszeniami na peronach tramwajowych, założono proste rozwiązania z częściowym zadaszeniem w postaci zieleni.


Przewiduje się remont istniejących schodów oraz samego przejścia podziemnego wraz ze zmianą zagospodarowania jego przestrzeni. Obszar skrzyżowania zostanie uporządkowany architektonicznie oraz uzupełniony o elementy zieleni. Po konsultacjach zielony obszar skrzyżowania będzie jeszcze większy. Konsultacje pozwoliły też rozwiać wiele wątpliwości dotyczących innych kwestii podnoszonych przez mieszkańców. Projektant podkreślał, że zielone torowisko w tak ważnym węźle zamiast zabudowy z płyt to pomysł utrudniający przejazd m.in. służbom ratunkowym. Nowością będzie wyznaczenie pasów dla rowerzystów na ciągu wzdłuż ul. Jagiellońskiej. Poprawi to bezpieczeństwo tej grupy uczestników ruchu. W ocenie ekspertów przy braku możliwości ich funkcjonalnego połączenia to lepsze rozwiązania niż fragmenty wydzielonych dróg bez przejazdów. Decydujący głos w tej sprawie oddaliśmy Zespołowi ds. Polityki Rowerowej, który analizował również to rozwiązanie pod kątem bezpieczeństwa.


Warto podkreślić, że projektanci po uzgodnieniach i rozmowach z organizacjami społecznymi oraz przedstawicielami miejskich wydziałów, już na wstępnym etapie znacznie rozszerzyli zakres opracowania. Umożliwi to na przykład połączenie nowej infrastruktury na rondzie ze zrealizowanymi lub trwającymi zadaniami wokół tego węzła komunikacyjnego, na przykład dowiązanie się do traktu spacerowego w kierunku bulwarów.

 

Dokładnie analizowany był także pomysł wyznaczenia przejść naziemnych. Przy obecnych przepisach wymagałoby to zastosowania sygnalizacji świetlnej, co przy braku rozbudowanej trasy WZ mogłoby istotnie utrudnić ruch w centrum. W konsultacjach projektanci jednocześnie spotykali się z propozycjami budowy przejść naziemnych jak i głosami krytykującymi takie rozwiązanie. Projektanci podkreślali również, że należy mieć na uwadze, że docelowo – 250 metrów od ronda Jagiellonów – budowany będzie także przystanek wiedeński przy kościele klarysek, który jeszcze bardziej poprawi komunikacyjną dostępność analizowanego obszaru, bez konieczności korzystania z wind. Bydgoszcz zdecydowała się również na całkowitą wymianę taboru tramwajowego.

 

Mieszkańcy w trakcie konsultacji zgłaszali również wnioski, które nie zostaną uwzględnione – między innymi takie, jak wzajemnie wykluczające się wnioski o całkowite zamkniecie ruchu drogowego na ul. Jagiellońskiej (lub jego drastyczne ograniczenie) albo zwiększenie przepustowości ronda Jagiellonów dla pojazdów indywidualnych.

 

Każdy mógł się wypowiedzieć

Głównym celem koncepcji przebudowy jest zapewnienie dostępu do komunikacyjnego węzła osobom z niepełnosprawnościami. Oprócz opinii ekspertów zależało nam na uwagach bydgoszczan. Konsultacje społeczne odbyły się przed wakacjami i były skierowane do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. W ramach konsultacji odbył się również spacer badawczy oraz spotkanie konsultacyjno-informacyjne w trybie on-line.

 

Pomogą nam unijne fundusze

Zakończenie prac nad koncepcją planowane jest jeszcze w tym roku. Kolejnym krokiem będzie zlecenie prac projektowych i uzyskanie niezbędnych zezwoleń. Na prace budowlane planujemy wykorzystać między innymi Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Wartość unijnego dofinansowania na ten cel szacowana jest na ponad 40 mln zł.

 

źrodło: BP UMB

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor