Aktualności 21 sty 2021 | mk
Rozbudowa cmentarza Starofarnego. Powstanie kolumbarium

Brama cmentarza Starofarnego/fot. Pit1233, Wikipedia, lic. CC0

Na zabytkowym bydgoskim cmentarzu powstanie kolumbarium. Budowa oraz prace towarzyszące pochłoną ok. 380 tysięcy złotych.

- Kolumbaria zaprojektowano pomiędzy słupami muru od strony zachodniej, łącznie w 21 przęsłach. W ten sposób powstanie 189 kwater na pochówki prochów - przekazuje urząd miasta. Alejka prowadząca do miejsca pochówków będzie utwardzona, otrzyma mineralną nawierzchnię, obrzeża zostaną wyłożoną kostką granitową. Powstanie także wiata śmietnikowa, estetycznie nawiązująca do ceglanych ogrodzeń.

Koszt inwestycji to ok. 380 tys. złotych, wkrótce ma zostać podpisana umowa z wykonawcą. Roboty potrwają do połowy roku.

Ratusz przypomina o innych pracach wykonanych w obrębie nekropolii: utwardzaniu głównych alejek, odrestaurowaniu części grobowców, pracach przy zieleni. Na odnawianie zabytkowych nagrobków corocznie kwestuje Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy - środki ze zbiórki także przyczyniają się do rewitalizacji.

Kwesta TMMB, archiwum/fot. Anna Kopeć

Cmentarz Starofarny to najstarsza bydgoska nekropolia; jej początki sięgają roku 1808, kiedy magistrat zakupił przeznaczone na katolicki cmentarz grunty. Zakupiona ziemia została oddana parafii farnej, pierwszych pochówków dokonano najpóźniej w 1811 roku, po wydaniu przez władze pruskie zakazu chowania zmarłych na cmentarzach przykościelnych.

Z biegiem lat dokupywano kolejne działki, obecnie cmentarz liczy 3,2 hektara. W okresie zaborów wielokrotnie dochodziło do patriotycznych manifestacji, do których okazją były pogrzeby zasłużonych bydgoszczan.

Z powodu przepełnienia, w 1964 roku zaprzestano pochówków. Nekropolia została zamknięta i przemianowana na cmentarz komunalny. W związku z planem przebudowy okolicznych ulic, w 1978 roku rozpoczęto prace rozbiórkowe i ekshumacje w obrębie części cmentarza. By zapobiec kolejnym stratom i zniszczeniom, w 1983 roku powołano Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza Starofarnego, na czele którego stanął architekt Stefan Klajbor, projektant bydgoskiej filharmonii. Dzieki staraniom Komitetu w 1983 roku cmentarz wpisano do rejestru zabytków. W 1991 roku rozpoczęto rewitalizację. W 1994 roku ponownie umożliwiono pochówki, zwłaszcza osób zasłużonych dla miasta. 

fot. Pit1233, Wikipedia

Na cmentarzu znajdują się m. in.: groby żołnierzy francuskich poległych w wojnie prusko- francuskiej; mogiły zasłużonych osób, m.in. Teofila Magdzińskiego, Maksymilian Piotrowskiego, Emila Warmińskiego, Jerzego Sulimy-Kamińskiego, oraz kaplica poświęcona zamordowanym w 1939 roku mieszkańcom miasta. 

Na podstawie: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wikipedia

mk Autor