Aktualności 5 cze 2020 | Redaktor
Świadectwa szkolne? Decydują dyrektorzy szkół

fot. Anna Kopeć, archiwum

Po decyzji ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego wiemy, że w tym roku szkolnym normalne zajęcia nie powrócą. MEN wydał też komunikat dotyczący sposobu zakończenia roku szkolnego. Dotyczy to też nowych form i terminów wręczenia świadectw. 

Trwający rok szkolny jest wyjątkowy. W związku z pandemią od 12 marca zawieszono zajęcia stacjonarne w szkołach. Częściowe odmrożenie wprowadzone 25 maja umożliwia organizowanie zajęć dla uczniów klas I-III. Są to jednak formy ograniczone. 

Zmiany w trybie działania szkół zrodziły pytania o sposób wydania świadectw szkolnych. MEN poprzez swojego rzecznika Annę Ostrowską odpowiada, że:

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach i placówkach kończą się w tym roku szkolnym 26 czerwca. W tym dniu uczniom wydawane są świadectwa szkolne - 26 czerwca to data wpisywana na świadectwie promocyjnym. O formie i terminie wydania uczniom świadectwa zdecyduje dyrektor szkoły.

MEN informuję także, że nie planuje specjalnych wytycznych co do trybu i formy wręczenia świadectw. Ma to być pozostawione w gestii dyrektorów placówek. 

 

Źródło: MEN

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor