Aktualności 9 mar 2022 | ak
Trwa nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa

fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP

Młodzi, aktywni i zaangażowani w działalność lokalnej społeczności ludzie mogą mieć wpływ na przyszłość regionu. Do piątku, 11 marca trwa nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Mam nadzieję, że [młodzieżowy sejmik] stanie się forum inspirującym do dyskusji i wymiany doświadczeń, które zachęci młodych ludzi do zgłaszania swoich pomysłów. Dodatkowym atutem będzie jego aspekt edukacyjny - dzięki niemu młodzi ludzie będą mogli zapoznać się z mechanizmami tworzenia prawa miejscowego, będą mogli zobaczyć z perspektywy regionalnej pewne problemy, które w tej chwili mogą postrzegać tylko cząstkowo

- podkreśla przewodnicząca sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Elżbieta Piniewska, inicjatorka powstania sejmiku młodych.

Wśród zadań młodzieżowego sejmiku znajdują się m.in. opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży podejmowanych przez sejmik województwa, współudział przy tworzeniu wojewódzkich dokumentów strategicznych oraz działania na rzecz młodzieży, szczególnie w zakresie edukacji obywatelskiej i propagowania idei samorządności.

Spotkania mają także dawać młodym ludziom możliwość dyskusji o tym, czym jest lokalna demokracja i prawa obywatelskie, a także nowe pole aktywności, prezentowania poglądów, pomysłów i interesów młodego pokolenia.

Zgłoszenie należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego do piątku (11 marca):

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

z dopiskiem „Rekrutacja Młodzieżowy Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

  • lub składając dokumenty w sekretariacie Kancelarii Sejmiku - plac Teatralny 2 w Toruniu.

Wymagane dokumenty:

formularz zgłoszeniowy

- praca pisemna lub prezentacja multimedialna: Pierwsze zagadnienie/-a, jakim/-mi powinien zająć się Młodzieżowy Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego - wskaż pole tematyczne i uzasadnij

- rekomendacje i dokumenty potwierdzające dotychczasową działalność społeczną.

W skład Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego wejdzie 30 członków w wieku od 16 do 21 lat. Kadencja trwa 2 lata, a posiedzenia odbywać się będą minimum raz na kwartał.

 

info. Kancelaria Sejmiku i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

ak Autor