Aktualności 25 lip 12:35 | mk

Wspólne narady, sympozja i konferencje – to część planów UKW i Polskich Sił Zbrojnych. Strony podpisały umowę o współpracy w nadchodzących latach.

Porozumienie w sprawie wspólnych działań podpisali dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP płk. Jarosław Mokrzycki oraz prorektor uczelni ds. rozwoju i współpracy, prof. nadzw. Marek Macko.

fot. UKW

UKW ma wspierać doskonalenie i szukanie „rozwiązań w zakresie szkolenia, zdolności i użycia Sił Zbrojnych RP oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych”. Celem jest także integracja środowisk wojskowych i cywilnych.

Planowane są wspólne narady, sympozja, konferencje, wymiana materiałów informacyjnych i naukowych. – Porozumienie obejmuje prowadzenie wspólnych projektów badawczych oraz publikowania wyników prac naukowych. Oprócz współpracy pracowników obu instytucji zyskają też studenci, którym umożliwione zostaną praktyki i staże w Centrum Doktryn – przekazuje uczelnia.

Na podstawie: www.ukw.edu.pl

mk Autor