Aktualności 13 kwi 17:04 | mk
Wielka przebudowa kanalizacji w Bydgoszczy! Inwestycja w toku

Rękaw do renowacji kanału w ciągu ul. Focha montowany był w dwóch etapach - oba 300-metrowe odcinki ważyły 60 ton. To pierwsza taka instalacja w kraju/fot. Bydgoszcz.pl

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja prowadzą największą w historii miasta modernizację kanalizacji deszczowej. Odnowiono 90 km kanałów, powstaną także zbiorniki retencyjne, nowe kanały. Inwestycja jest warta 258 mln złotych.

Projekt „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Część 1, Część 2, Część 3” otrzymał 150 mln zł unijnego dofinansowania. - Celem inwestycji jest dostosowanie kanalizacji deszczowej do obecnego i planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz ochrona miasta przed skutkami deszczy nawalnych, nadmierną ilością wód opadowych i roztopowych - tłumaczy ratusz. Prace dotyczą 150 lokalizacji, głównie Śródmieściu, gdzie, jak zaznaczają urzędnicy, „występują największe problemy związane z zalewaniem ulic i podtapianiem budynków”.

fot. Bydgoszcz.pl

Metodą bezwykopową wyczyszczono i poddano renowacji ok. 90 km eksploatowanych przez lata kanałów deszczowych. Ma to zapewnić ich dalsze funkcjonowanie przez kolejne 40 lat. Koszt tych działań to ponad 76 mln złotych. Czyszczenie i renowacja mają zakończyć się w czerwcu. Obecnie trwają pracy przy połączeniu sieci z Brdą.  

Budowa kanałów i zbiorników

Projekt zakłada też budowę ok. 19 km nowych kanałów, w tym 37 zbiorników retencyjnych liniowych oraz 71 zbiorników retencyjnych przepływowych. Powstaną też „skrzynki rozsączające, 28 oczyszczalni ścieków deszczowych, urządzenia oczyszczające i zagospodarowujące wodę na terenach zielonych oraz urządzenia regulujące prace układu” - czytamy w oficjalnym serwisie Miasta. Zrealizowanych zostanie 150 zadań budowlanych. Prace mają zakończyć się w czerwcu przyszłego roku. - Wykonawca realizujący zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj dysponuje już większością uzgodnień i opinii z miejskich jednostek takich jak ZDMIKP, czy WGK. W 44 przypadkach uzyskał już pozwolenie na budowę - informuje ratusz.

Co dotąd wybudowano?

Powstało już 150 m nowych kanałów (w ulicach Kapitańskiej, Kolbego, Skłodowskiej-Curie) oraz jeden zbiornik retencyjnie liniowy (ul. Jaskółcza). Obecnie trwa budowa zbiorników w ulicach: Zygmunta Augusta, Skłodowskiej-Curie, Warmińskiego, Leszczyńskiego, Kolebego, a także kanału sanitarnego w ulicy Zygmunta Augusta, oczyszczalni ścieków deszczowych przy ul. Bernardyńskiej oraz przebudowy w ulicach Baczyńskiego, Magdzińskiego/Jana Kazimierza, Zaułek, Długa/Podwale. Wodociągowcy pracują również w ul. Gdańskiej. Z powodu robót w tych miejscach mogą występować utrudnienia w ruchu.  

Na podstawie: Bydgoszcz.pl

mk Autor