Aktualności 23 lip 2021 | ak
Wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych opublikowane

fot. ilustracyjna, shutterstock

W czwartek (22 lipca) opublikowane zostały listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych. Trzeba ich szukać w wybranych szkołach lub na ich stronach internetowych. Do 30 lipca uczniowie mają czas, aby potwierdzić wolę przyjęcia.

Do bydgoskich szkół ponadpodstawowych zakwalifikowało się łącznie 3365 uczniów, którzy  muszą teraz potwierdzić wolę przyjęcia. W tym celu od 23 do 30 lipca w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy złożyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe potrzebne jest także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

Osoby, które nigdzie nie zostały zakwalifikowane będą miały kolejną szansę na złożenie wniosku w dniach od 3 do 5 sierpnia (do godz. 15), kiedy przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca. Ci uczniowie muszą fizycznie udać się do szkoły by złożyć dokumenty.

Obecnie jest 466 wolnych miejsc w szkołach, ale liczba ta jeszcze może ulec zmianie. Wszystko zależy od tego, czy zakwalifikowani kandydaci potwierdzą wolę przyjęcia. 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół ogłoszone będą 2 sierpnia. W tym dniu również na stronie logowania kandydata w zakładce „Wolne miejsca” będzie widoczna liczba wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego.

źródło: OSB, gov.pl

ak Autor