Aktualności 14 paź 16:12 | kp
Za walkę z komuną – świadczenia. Rusza nabór wniosków

Od czwartku (15 października) osoby, które mają status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, będą mogły ubiegać się o świadczenia wyrównawcze. Warunkiem jest niska renta lub emerytura - nieprzekraczająca 2400 złotych.

Nowe świadczenia mają być swego rodzaju rekompensatą za trud włożony w walkę z komunizmem. Osobom uprawnionym przysługuje wyrównanie, które stanowi różnicę pomiędzy kwotą 2400 zł a kwotą emerytury lub renty (inwalidzkiej lub z tytułu niezdolności do pracy).

– Nie byłoby wolnej Polski, gdyby nie trud i poświęcenie tych, którzy nie bali się represji ze strony komunistycznego reżimu. I którzy przez ten reżim byli represjonowani. By choć częściowo zadośćuczynić tym krzywdom, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie specjalnego świadczenia wyrównawczego właśnie dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. – Zależy nam, by często nieznani z imienia i nazwiska cisi bohaterowie otrzymywali świadczenia umożliwiające godne życie – dodaje.

Złóż wniosek – otrzymaj świadczenie

Wnioski będzie można składać od jutra (15 października). Decyzje o przyznaniu świadczenia wydają i wypłacają środki organy odpowiedzialne za emeryturę lub rentę. W przypadku odmowy sprawę można złożyć do sądu.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające nadanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Osoby uprawnione do emerytury i renty zagranicznej (lub innego świadczenia o podobnym charakterze) muszą złożyć także dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i podać ich wysokość.

– W razie zbiegu prawa do świadczeń wypłacanych przez różne organy, decyzje w sprawie świadczenia wyrównawczego wydaje i świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych – tłumaczy minister Maląg.

Tańsza komunikacja publiczna. Dodatkowe wsparcie

Działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych przyznana jest 50-procentowa ulga taryfowa na przejazdy środkami komunikacji miejskiej. Dodatkowo osobom tym przysługuje także ulga w wysokości 51 proc. na przejazdy w komunikacji krajowej określonymi środkami publicznego transportu zbiorowego.

Na podstawie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

kp Autor