Aktualności 27 wrz 2019 | Redaktor

Radni uchwalili zwiększenie dofinansowania do wymiany pieców. Dotacja miejska wzrosła z trzech do pięciu 5 tysięcy złotych. Dodatkowo będą dopłaty do kompleksowych inwestycji wymiany pieców węglowych w budynkach wielorodzinnych, wynoszące nawet do trzech tysięcy na lokal.

„Z wyższego dofinansowania będą mogli korzystać mieszkańcy, którzy chcą wymienić źródło ogrzewania opalane paliwem stałym, tj. węglem lub drewnem na niskoemisyjne urządzenia grzewcze zarówno w lokalach mieszkalnych, budynkach jednorodzinnych lub w formie kompleksowego przedsięwzięcia w budynkach wielorodzinnych. Wnioskując o wsparcie finansowe trzeba zlikwidować piece i podłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej, zastosować odnawialne źródła energii tj. pompy ciepła, instalację elektryczną lub gazową. Trzeba pamiętać, że likwidowane piece na paliwo stałe muszą być jedynym źródłem dotychczasowego ogrzewania” – informuje ratusz.

Dzięki przyjętej uchwale dotacja z budżetu miasta wyniesie pięć tysięcy złotych na jeden lokal mieszkalny lub budynek jednorodzinny. Do tej pory wysokość dotacji wynosiła trzy tysiące złotych.

 Ratusz informuje też: „Kolejnym finansowym wsparciem jest możliwość uzyskania dodatkowej dotacji w przypadku kompleksowego podłączenia budynków wielorodzinnych do niskoemisyjnych źródeł ciepła. W tym przypadku kwota dofinansowania uzależniona jest o wybranego źródła ciepła. Maksymalnie wynosić będzie dodatkowe trzy tysiące złotych na lokal – gdy zdecydujemy się na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dodatkowe dwa tysiące złotych otrzymają osoby, które zastosują instalację z wykorzystaniem energii elektrycznej. Na dodatkowy tysiąc złotych mogą liczyć mieszkańcy, którzy zastosują piec na paliwo gazowe. Warunkiem do skorzystania z dodatkowej dotacji jest zasada „zero węgla w całym budynku” po zakończeniu inwestycji”.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, które są właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi lub posiadają inny tytuł prawny do nieruchomości. Nabór wniosków na dotację do wymiany pieców w lokalach mieszkalnych lub budynkach jednorodzinnych prowadzony będzie w terminie od 2 stycznia do 31 października roku budżetowego, w którym miałaby nastąpić dotacja. Z kolei nabór wniosków dofinansowania inwestycji kompleksowych realizowanych w budynkach wielorodzinnych będzie prowadzony od 15 listopada do 31 grudnia danego roku budżetowego poprzedzającego rok wypłaty dotacji.

Proponowane zmiany wynikają z konieczności poprawy jakości powietrza w Bydgoszczy, w sezonie grzewczym. Większe wsparcie finansowe powinno doprowadzić do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, które działa niekorzystanie na samopoczucie oraz zdrowie. Wnioski o wymianę pieców składa się w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta, przy ul. Grudziądzkiej 9-15 budynek C, pok. 201 oraz pod nr tel. 52 58 59 270, 52 58 58 038, 52 58 59 493.

Źródło: Oficjalny Serwis Bydgoszczy (oprac. red.)

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor