Aktualności 10 sie 08:46 | Redaktor
Znaleziska archeologiczne przy ul. Magdzińskiego

Zdjęcia: Andrzej Retkowski (archeolog)/Błażej Witkowski, UMB

Pozostałości kościoła ewangelickiego i drogi odkryto w trakcie prac wodociągowych prowadzonych na ul. Magdzińskiego. Znaleziska badają archeolodzy.

– W wykonanym wykopie odkrywamy mury XVIII-wiecznego kościoła ewangelickiego, który był zlokalizowany na kierunku północ–południe. Cześć murów wchodzi niestety pod zabudowę pobliskiej hali i dyskoteki zlokalizowanych po obu stronach ulicy – mówi nadzorujący prace archeolog Andrzej Retkowski.

– Odkryliśmy łuki arkadowe (tzn. łuki odwrócone), drewniane fragmenty wcześniejszej zabudowy oraz pozostałości brukowane drogi z drewnianymi krawężnikami z XVI wieku. Część drewnianych desek jest mocno nadpalona. Widać też, że ta ulica w przeszłości była znacznie węższa niż obecnie dodaje.

Archeolodzy odkrywają też niewielkie fragmenty ceramiki i kości zwierzęcych.

W tej chwili rozkopany jest kilkunastometrowy fragment na ul. Magdzińskiego.
Kolejne wykopy będą prowadzone w kierunku ul. Zamczysko, aż do miejsca gdzie znajduje się ogrodzenie placu budowy. Prace potrwają jeszcze kilka tygodni.

komunikat Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, lead, zmiany – redakcja

Zdjęcia: Andrzej Retkowski (archeolog)/Błażej Witkowski, UMB

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor