Stary Fordon 30 wrz 2019 | Redaktor
Rynek w Starym Fordonie zmieni swoje oblicze

mat. UMB

Ogłosiliśmy przetarg na rewitalizację najważniejszego placu w Starym Fordonie – informuje ratusz. Dużo zieleni, nawierzchnie z kamiennej kostki, eleganckie oświetlenie i fontanna to najważniejsze założenia opracowanej wcześniej koncepcji, którą wybrano w drodze konkursu i konsultacji z mieszkańcami.

- Stary Fordon wkrótce stanie się bardzo atrakcyjnym miejscem - mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. - To nie tylko efekt inwestycji uruchomionych przez miasto. Za nami już udana rewitalizacja ul. Bydgoskiej. Wkrótce rozpoczniemy prace przy Rynku oraz kompleksowe remonty  miejskich budynków. Przygotowujemy się też do zagospodarowania terenów nad Wisłą. Cieszę się, że te działania wspierają mieszkańcy. Każda impreza, wspólny spacer, jarmark, czy nawet kwiaty ustawione przed kamienicami pomagają nam stworzyć kolejny atrakcyjny kawałek miasta. Miejsce, gdzie warto spędzać czas i które warto pokazać również naszym gościom.

mat. UMB

Konkursowy projekt

Koncepcja rewitalizacji Rynku w Fordonie powstała w ubiegłym roku. To wynik konkursu ogłoszonego przez miasto, w którym zwyciężyli architekci Łukasz Pieńczykowski i Łukasz Bartkowiak. Rozwiązania były konsultowane z mieszkańcami i użytkownikami obiektów wokół Rynku. „Obecnie trwa przetarg, w którym wyłonimy wykonawcę zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wstępnie zakładamy, że po podpisaniu umowy prace zajmą około dwóch lat. W trakcie wyboru wykonawcy oceniane będą cena, gwarancja, termin realizacji, doświadczenie kierownika budowy. Rynek po rewitalizacji ma być wizytówką Starego Fordonu, ale jednocześnie sprzyjać spotkaniom mieszkańców” – informuje ratusz.

Ruch ograniczony

Jezdnie i chodniki znajdą się w jednym poziomie. Ważnym elementem projektu są ograniczenie ruchu kołowego oraz wprowadzenie rozwiązań sprzyjających ruchowi pieszemu, w tym poprawa dostępności dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Strefa Rynku ma być bezpieczną przestrzenią pieszą, deptaku z warunkowym i uspokojonym dostępem dla ruchu kołowego. Ulica Wyzwolenia, z uwagi na potrzeby komunikacyjne, zachowa swój dotychczasowy charakter – z ruchem samochodowym. Dopuszczony zostanie okazjonalny przejazd przez strefę pieszą do bramy zakładu karnego.

Naturalne materiały

Dominującym materiałem posadzek będzie szara kostka granitowa. Wykorzystana zostanie do rewitalizacji Rynku między innymi część kostki z ul. Bydgoskiej oraz Starego Rynku. Różne sposoby jej układania oraz odcienie wyznaczą poszczególne strefy Rynku. Ciemniejszy odcień i podział z użyciem gładkich granitowych płyt nawiązujący do bryły kościoła zostanie zaakcentowany przed świątynią. Kostka w układzie koncentrycznym pojawi się też w centralnej części placu, gdzie funkcjonować ma fontanna. Chodnik wzdłuż więzienia wyłożony zostanie granitowymi płytami. Z kolei wokół lipowej alei, która zdobić ma południową część placu i prowadzi w kierunku dawnego kościoła ewangelickiego, pojawi się ceramiczny bruk. Ławki i siedziska wykonane zostaną z drewna.

Fontanna z tryskającymi dyszami

Fontanna zlokalizowana będzie we wschodniej części placu. Będzie miała ona formę płytkiej, 5-centymetrowej niecki. Poziom płyty Rynku i niecki będą płynnie połączone. Rozwiązanie to umożliwi, zależnie od zamiaru – korzystanie z całej powierzchni Rynku przy wyłączonych dyszach i upuszczeniu wody do zbiornika lub wypełnienie pola całej niecki wodą. W niecce znajdują się dysze tryskające i mgławiące. Będzie można je programować pod kątem widowisk świetlno-muzycznych.

W przypadku organizowania na Rynku dużych imprez, niecka stanie się miejscem rozstawiania sceny.

Ważne szczegóły i detale

mat. UMB

W posadzce przy ścianie kościoła wmontowane zostaną tablice żeliwne z jego historią. W punktach węzłowych podziałów posadzki umieszczone są punkty świetlne, rysujące kształt placu po zmroku. Plac przed kościołem i nieckę fontanny łączy detal wspólnego wzoru mniejszych koncentrycznych przełożeń drobniejszej granitowej kostki w tym samym kolorze.

W posadzkę wbudowany zostanie również fundament pod choinkę. Pomnik ku czci poległych i pomordowanych mieszkańców Fordonu w latach 1939-1945 na Rynku Starego Fordonu w Bydgoszczy zostanie zrewitalizowany i przeniesiony do nowej lokalizacji.

Oświetlenie formą i wymiarami nawiąże do dawnych latarni, których wizerunek znaleźć można na dawnych fotografiach Fordonu. Na słupach umieszczone będą uchwyty do montażu flag. Pojawią się też punkty podświetlające korony drzew, elewację kościoła oraz inne „oczka” wkomponowane w nawierzchnię.

Dużo zieleni

Zachowane zostaną lipy rosnące po południowej stronie Rynku. Szpaler tych drzew podkreślony zostanie innym rodzajem nawierzchni. Zielony bufor z kwitnącymi krzewami pojawić ma się od strony ul. Wyzwolenia. Pomiędzy fontanną i wschodnią pierzeją sadzone będą drzewa w dużych donicach. Dodatkowo, planowane jest posadzenie bezpośrednio do gruntu, w sąsiedztwie wlotu ul. Sikorskiego, klonu, zabezpieczonego ochronną kratą. W małych donicach betonowych posadzone zostaną begonie.

Źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy (oprac red.)

 

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor