Wzgórze Wolności 11 sty 12:38 | Redaktor
Szkoła NATO po modernizacji

fot. UMB

Kończy się modernizacja gmachu przy ul. Bośniackiej 3 na potrzeby International School of Bydgoszcz (Międzynarodowej Szkoły w Bydgoszczy), która kształci między innymi dzieci oficerów NATO pełniących służbę w jednostkach Paktu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Budynek na ten cel przekazało miasto. W spacerze podsumowującym efekty prac wziął udział Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Nowoczesna edukacja to fundament rozwoju każdej metropolii – podkreśla Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – Co roku przeznaczmy na funkcjonowanie miejskich szkół ponad miliard złotych. Jednocześnie wspieramy inne placówki. Cieszę się, że mogliśmy przekazać budynek na potrzeby International School of Bydgoszcz (Międzynarodowej Szkoły w Bydgoszczy), który został gruntownie zmodernizowany. Szkoła, co warto podkreślić, kieruje swoją ofertę nie tylko do dzieci oficerów NATO, którzy stacjonują w Bydgoszczy. Wiedzę w tych murach zdobywają także młodzi bydgoszczanie. I, co warto podkreślić, jest to nauka oparta na wartościach, które są mi szczególnie bliskie: odpowiedzialności, kreatywności, tolerancji i otwartości.

Obiekt został kompleksowo zmodernizowany. Wymieniona została stolarka okienna i wszystkie instalacje. W zakres zadania wchodził montaż windy oraz paneli fotowoltaicznych. Przed budynkiem powstał nowy plac zabaw oraz miejsca parkingowe. Od podstaw wzniesiono nową, większą salę gimnastyczną. Zmiany widoczne są też na elewacji.

Za prace odpowiadała firma Wezambud ze Żnina. Wyremontowana siedziba International School of Bydgoszcz (Międzynarodowej Szkoły w Bydgoszczy) dostępna będzie dla uczniów ISOB po feriach. Uczelnia chce, by szkoła działająca w jej strukturach, stała się standardem dla innych ośrodków akademickich w Polsce. Inwestycja pochłonęła ponad 33 mln zł. Była finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Placówka, popularnie nazywana „szkołą NATO”, powstała dzięki wspólnym działaniom MON, UKW oraz Miasta. Kształci między innymi dzieci oficerów NATO, którzy stacjonują w Bydgoszczy. Z jej oferty korzystają też młodzi bydgoszczanie. Miasto od lat wspiera placówkę, nad którą pieczę obecnie sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. W 2013 roku Bydgoszcz przekazała m.in. budynek przy ul. Pestalozziego 18A. Ostatecznie jednak, na szczeblu centralnym, nie zabezpieczono odpowiednich środków na przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych i sfinalizowanie przeprowadzki. Dlatego miasto, mając na uwadze rangę międzynarodowej szkoły, zaproponowało przekazanie na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego– International School of Bydgoszcz gmachu dawnej Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Bośniackiej 3. Zgodę na dokonanie darowizny wyraziła przed pięcioma laty Rada Miasta Bydgoszczy.

Rok 2024 ogłoszony został Rokiem NATO i JFTC. To podkreślenie roli Bydgoszczy jako „polskiej stolicy NATO”. Celem zawarcia traktatu północnoatlantyckiego podpisanego 4 kwietnia 1949 roku. w Waszyngtonie było zagwarantowanie wolności oraz bezpieczeństwa państwom członkowskim przy użyciu środków politycznych i wojskowych. Polska dołączyła do NATO 12 marca 1999. Kilka lat po akcesji Polski do NATO w Bydgoszczy powstało Centrum Szkolenia Sił Połączonych (Joint Force Training Centre). Oficjalne otwarcie miało miejsce 31 marca 2004 r. W 2024 r. obchodzona będzie 20. rocznica powstania placówki.

 

źródło: UMB

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor