Camerimage 1 lut 2018 | Redaktor
Rozwód! Prezydent Bruski odpowiada przedsiębiorcom w sprawie Camerimage

„W związku z Państwa wnioskiem o prowadzenie dalszych rozmów z organizatorem Festiwalu Camerimage, uważam, że (...) trudno będzie znaleźć satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie” - prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski odpowiada na apel przedsiębiorców, by podjąć rozmowy z twórcą i właścicielem festiwalu Camerimage Markiem Żydowiczem.

Przypomnijmy. O podjęcie rozmów z Markiem Żydowiczem zaapelowali w połowie stycznia hotelarze, Port Lotniczy i Wyższa Szkoła Gospodarki. Przedsiębiorcy wskazywali, że dzięki Camerimage osiągają konkretne przychody w okresie późnojesiennym, który dla biznesu i turystyki nie jest najlepszy. Prezydent Bruski zaś obciął o dwa miliony złotych dotację miasta do organizacji festiwalu, po tym jak Marek Żydowicz podpisał list intencyjny z prezydentem Torunia i ministrem kultury i dziedzictwa narodowego na budowę Centrum Festiwalowego Camerimage w grodzie Kopernika.

Tutaj: Apel bydgoskich przedsiębiorców do prezydenta Bruskiego

Poniżej pełna treść odpowiedzi prezydenta Bydgoszczy. Rafał Bruski nie pozostawia jednak wątpliwości:

W związku z Państwa wnioskiem o prowadzenie dalszych rozmów z organizatorem Festiwalu Camerimage, uważam, że wobec opisanych na wstępie okoliczności trudno będzie znaleźć satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie. Jego ewentualne poszukiwanie może odbywać się wyłącznie w oparciu o fakty, prawdę i zaufanie – wyrażane dzieleniem się w trakcie negocjacji wszystkimi informacjami, które mogą mieć wpływ na końcowy efekt rozmów. Z mojej strony mogę zapewnić, że tymi zasadami kierowałem się dotychczas i nie zamierzam tego zmieniać. 

 

„Szanowni Państwo!

Bardzo dziękuję za zainteresowanie się organizacją kolejnych edycji Festiwalu Camerimage w Bydgoszczy. Zanim ustosunkuję się do Państwa oczekiwań, pozwolę sobie przedstawić chronologię istotnych zdarzeń, mających wpływ na zajmowane przeze mnie stanowisko:

 - miasto w dniu 11 września 2014r. zawarło umowę z Fundacją Tumult na organizację w latach 2015-2017 Festiwalu Camerimage w Bydgoszczy,

 - celem podniesienia możliwości organizacyjnych i funkcjonalnych obiektu Opery Nova m.in. dla potrzeb Festiwalu w dniu 22 grudnia 2015r. zwróciłem się do Wicepremiera Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego o wsparcie budowy Centrum Camerimage w Bydgoszczy, deklarując częściowe zaangażowanie finansowe miasta,

- Wicepremier Minister Piotr Gliński w piśmie z dnia 29 stycznia 2016r. poinformował o braku możliwości wsparcia finansowego ze strony Ministerstwa,

- w złożonym w dniu 15 listopada 2017r. do Rady Miasta Bydgoszczy projekcie budżetu miasta zabezpieczono na lata 2018-2019 kwotę 1,5 mln zł, celem współfinansowania (wspólnie z Samorządem Województwa) prac projektowych i uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę tzw. „czwartego kręgu” Opery Nova,

- w dniu 15 grudnia 2017r., podczas bezpośredniego spotkania z Panem dyrektorem Markiem Żydowiczem, omówione zostały główne założenia umowy, na podstawie której Festiwal Camerimage uzyskałby wsparcie finansowe miasta Bydgoszczy na kolejne 4 lata,

- w dniu 20 grudnia 2017r. ok. godz. 18.00 Pan dyrektor Marek Żydowicz poinformował mnie osobiście o zamiarze podpisania listu intencyjnego z Panem Wicepremierem Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotrem Glińskim i Prezydentem Torunia Panem Michałem Zaleskim w sprawie budowy Camerimage Center; nigdy wcześniej informacja o tym zamiarze nie była ujawniona w toku prowadzonych z miastem Bydgoszczą rozmów w sprawie kontynuacji współpracy w kolejnych latach,

- jak wynika z informacji przekazywanej przez służby prasowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ww. list intencyjny podpisany został w dniu 20 grudnia 2017r. ok. godz. 16.30,

- w dniu 27 grudnia 2017r. poinformowałem osobiście Pana dyrektora Marka Żydowicza o ograniczeniu finansowego zaangażowania miasta Bydgoszczy w organizację Festiwalu Camerimage w związku z podpisaniem listu intencyjnego, ujawniającego wolę przeniesienia Festiwalu do innego miasta; podobnej treści informacja przekazana została drogą mailową,

- w dniu 28 grudnia 2017r. podczas debaty nad uchwałą budżetową Rady Miasta przedstawiłem Radnym szczegółową informację o podjętych działaniach w związku z organizacją Festiwalu Camerimage w kolejnych latach,

- nikt z Radnych w swojej wypowiedzi nie zakwestionował w sposób jednoznaczny zaproponowanego przeze mnie ograniczenia finansowania organizacji Festiwalu,

- uchwała budżetowa na 2018r. uwzględniająca wsparcie organizacji Festiwalu w wysokości 0,5 mln zł rocznie została przyjęta przez Radę Miasta Bydgoszczy.

Wielokrotnie podkreślałem przez ostatnie lata osobiste zasługi Pana dyrektora Marka Żydowicza oraz jego współpracowników z Fundacji Tumult w zbudowanie silnej i rozpoznawalnej marki Festiwalu Camerimage. Specyfika Festiwalu pozwala organizować go w dowolnym mieście dysponującym odpowiednią infrastrukturą. Jak pokazuje 25-letnia historia Festiwalu zmieniał on już w przeszłości swoją lokalizację. Zarówno z Torunia (1999r.), jak i Łodzi (2009r.), Festiwal „odchodził” w atmosferze sporu z władzami miasta. Sytuacja taka jest niewątpliwie niepożądana przez żadną ze stron, gdyż szkodzi reputacji miasta i Festiwalu. Zapewniam, że chciałbym uniknąć tego rodzaju sytuacji.

Festiwal Camerimage, podobnie jak każde inne zorganizowane na podobnym poziomie wydarzenie międzynarodowe, jest niewątpliwie wartością wyróżniającą miasto. Patrząc jednak na Toruń i Łódź, jak i inne polskie miasta, w których Festiwal Camerimage dotychczas się nie odbywał, ich rozwój, budowanie marki miejsca, dobrobyt mieszkańców i prestiż jest skutecznie kształtowany na wielu innych płaszczyznach.

 Zdaję sobie sprawę, że w czasie trwania Festiwalu niektórzy bydgoscy przedsiębiorcy osiągali dodatkowe przychody, jednak należy pamiętać, że jego organizację wspierały środki publiczne, których wydatkowanie podlega szczególnym regułom. Jedną z nich jest zasada racjonalności, zgodnie z którą trudno oczekiwać inwestowania w budowanie marki miasta (a taki był charakter ponoszonych przez miasto Bydgoszcz wydatków) poprzez przedsięwzięcie, którego właściciel wyraża publicznie chęć przeniesienia w inne miejsce.

Obecnie, z udziałem ekspertów zewnętrznych, trwa debata nad wypracowaniem nowych i wzmocnieniem istniejących potencjałów budujących markę miasta Bydgoszczy. Wierzę, że proces ten zakończy się ciekawymi i niekonwencjonalnymi propozycjami, które na wielu płaszczyznach będą silnym bodźcem rozwojowym.

Duże korzyści przyniesie naszemu miastu rozbudowa Opery Nova o tzw. „czwarty krąg”. Pozwoli to na powstanie dodatkowych możliwości dla organizacji kongresów i innych wydarzeń, których ranga wykraczać będzie poza granice Bydgoszczy.

W związku z Państwa wnioskiem o prowadzenie dalszych rozmów z organizatorem Festiwalu Camerimage, uważam, że wobec opisanych na wstępie okoliczności trudno będzie znaleźć satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie. Jego ewentualne poszukiwanie może odbywać się wyłącznie w oparciu o fakty, prawdę i zaufanie – wyrażane dzieleniem się w trakcie negocjacji wszystkimi informacjami, które mogą mieć wpływ na końcowy efekt rozmów. Z mojej strony mogę zapewnić, że tymi zasadami kierowałem się dotychczas i nie zamierzam tego zmieniać.”

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor