Opinie Felietony | Redaktor 0
8 mar 2019
Imaginujcie sobie gdzie indziej! [FELIETON JAROSŁAWA JAKUBOWSKIEGO]

Imaginujcie sobie gdzie indziej! [FELIETON JAROSŁAWA JAKUBOWSKIEGO]

Prezydenci miast, w ogóle wszelacy prezydenci, prezesi i przewodniczący to, jak powszechnie wiadomo, nie tylko znakomici mecenasi sztuki, ale również jej subtelni koneserzy. Jeden z nich, rządzący od lat miastem B. nad rzeką B., należy do wybitniejszych znawców sztuki filmowej. Nie może być inaczej, skoro w mieście B. odbyło się dziewięć edycji największego na świecie, i właściwie jedynego takiego na świecie, festiwalu operatorów filmowych.