Dobrcz 19 maj 2021 | Krzysztof Drozdowski
Wojewoda podtrzymał stanowisko rady gminy Dobrcz. Wójt Berdych z mniejszym wynagrodzeniem

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz/fot. ilustracyjne/ Anna Kopeć

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz nie znalazł przesłanek podważających uchwałę Rady Gminy Dobrcz, która pozbawiła wójta Andrzeja Berdycha części uposażenia.

Wójt Gminy Dobrcz Andrzej Berdych skierował wniosek do wojewody Mikołaja Bogdanowicza o unieważnienie uchwały Rady Gminy, w której radni podjęli decyzję o zmniejszeniu uposażenia dla wójta. 

Ten uważa, że stawiane mu zarzuty, które doprowadziły do podjęcia takiej uchwały są formułowane w sposób nierzeczywisty i nieobiektywny.

Fakt, że wynagrodzenie Wójta uchwala Rada Gminy, nie upoważnia do dowolnego obcinania mu pensji w każdym momencie kadencji. Pozycję Wójta regulują stosowne przepisy ustawy samorządowej

- czytamy we wniosku Andrzeja Berdycha.

Wojewoda otrzymał zaskarżaną uchwałę wraz z jej uzasadnieniem, w którym radni ocenili jakość pracy Wójta oraz przedstawili powody nieudzielenia wotum zaufania. Ponadto w uzasadnieniu uchwały zamieszczono informacje dotyczące wyników kontroli RIO, informacje o częstych zmianach organizacji pracy Urzędu, niewystarczającej aktywności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, a także skargi mieszkańców. Radni podnieśli również kwestię utrudnionego dialogu w sprawach publicznych.

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz po zapoznaniu się z otrzymaną dokumentacją nie dopatrzył się przesłanek do unieważnienia uchwały Rady Gminy.

Postanowienia uchwały mieszczą się w granicach przepisów, a rozstrzygnięcie Rady Gminy posiada uzasadnienie ze wskazaniem przyczyn i przykładów negatywnej oceny jakości pracy

-  napisał w uzasadnieniu wojewoda Bogdanowicz.

Można dodać, że ocenę tę sformułowano po ponad dwóch latach pracy, czyli w okresie  czasu pozwalającym na kompleksowe podsumowanie

- dodał wojewoda.

Warto nadmienić, że to kolejna podjęta przez wójta Andrzeja Berdycha próba podważenia uchwał Rady Gminy. 

Jak już informowaliśmy  - jeden z  mieszkańców gminy Dobrcz złożył do Rady Gminy skargę na wójta Andrzeja Berdych. Powodem była domniemana bezczynnośc i brak podejmowanych działań w sprawie udrożnienia drogi na działce 113 w Złej Wsi, mimo zakończonego przetargu na dokumentację projektową.

Rada Gmiany postanowiła wówczas przychylić się do tej skargi i zaopiniowała ją jako zasadną. Z taką decyzją nie zgodził się wójt Berdych i zaskarżył decyzję Rady do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Ten jednak postanowił odrzucić skargę. 

Czytaj też: Wójt Dobrcza z kontrowersyjnym przekazem dotyczącym biedy [LIST OTWARTY]

 

 

Krzysztof Drozdowski

Krzysztof Drozdowski Autor

Publicysta, autor wielu książek historycznych.