Finanse 29 gru 11:00 | kd
UWAGA! Rewaloryzacja rent i emerytur. Sprawdź ile dostaniesz

W grudniu został przez rząd przyjęty projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Rząd zakłada, że koszt waloryzacji w 2021 roku wyniesie 9,6 mld zł.

W przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej najniższe świadczenie zostanie podniesione do kwoty 1250 zł. brutto. W przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy kwota brutto została podniesiona do 937,50 zł.

Rządowy projekt podnosi również próg dochodowy przy świadczeniu miesięcznie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – do 1750 zł.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 marca 2021 r. z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

 

 

 

 

kd Autor