Katolicka Bydgoszcz 25 wrz 16:29 | mk
Biskup Włodarczyk zawierzył diecezję Matce Bożej Pięknej Miłości

fot. Marcin Jarzembowski/diecezja.bydgoszcz.pl (za zgodą)

Biskup nominat Krzysztof Włodarczyk w czwartek (23 września) przyjechał do Bydgoszczy. W katedrze zawierzył siebie i całą diecezję bydgoską jej Patronce, Matce Bożej Pięknej Miłości.

Wtulam się w Twoje Niepokalane Serce. Zawierzam siebie i całą diecezję bydgoską. Zawierzam lud Boży, całe prezbiterium, osoby życia konsekrowanego, alumnów, dzieci, młodzież, rodziców, w szczególności osoby chore, samotne, pogubione duchowo i poranione. Wszystkich, którym chcę służyć, obejmij swoim ramieniem, spojrzeniem miłości. Bądź dla mnie w tym miejscu przewodniczką, nauczycielką, orędowniczką, wychowawczynią

– wypowiedział przed wizerunkiem Maryi w katedrze pw. śś. Marcina i Mikołaja.

Nowo mianowanego ordynariusza po katedre oprowadził proboszcz ks. prałat Stanisław Kotowski; towarzyszyli im kanclerz Kurii Diecezjalnej ks. prałat Grzegorz Nowak, ekonom diecezji ks. prałat Przemysław Książek oraz ceremoniarz katedralny ks. Damian Pawlikowski.

fot. Marcin Jarzembowski/diecezja.bydgoszcz.pl

Ksiądz biskup nominat opowiedział, że z Matką Bożą Pięknej Miłości jest związany od wielu lat – Jej wstawiennictwa przyzywał w Ruchu Szensztackim, w Sanktuarium Przymierza w Koszalinie. – Pierwsze wezwanie, które zawsze dopowiadałem po modlitwie, brzmiało właśnie: „Matko Boża Pięknej Miłości, módl się za nami”– powiedział.

Nowy biskup kanonicznie obejmie diecezję 28 września podczas uroczystych nieszporów w katedrze (godz. 16.00). Decyzję Stolicy Apostolskiej w sprawie mianowania go na urząd ogłoszono we wtorek (21 września). Ksiądz bp Włodarczyk do tej pory był biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Na podstawie: diecezja.bydgoszcz.pl

 

mk Autor