Komunikacja 5 kwi 14:44 | mk
Kładka na ul. Wojska Polskiego – postawić nową czy zbudować tradycyjne przejścia? Konsultacje od czwartku

fot. Zarząd Dróg i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Dwa warianty rozwiązania problemu dostępności przystanków na Wyżynach proponuje ZDMiKP: rozbiórkę kładki i zastąpienie jej przejściami dla pieszych z sygnalizacją świetlną lub budowę nowej, z windą i pochylniami. Konsultacje społeczne w tej sprawie zaczną się 7 kwietnia.

Konstrukcja na Wojska Polskiego powstała w latach 80. XX wieku; umożliwia dojście do przystanków tramwajowych i przekraczanie ruchliwych jezdni, nie uwzględnia jednak potrzeb osób starszych, z niepełnosprawnościami i rowerzystów.

Jak podkreśla, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, uruchomienie nowych linii tramwajowych sprawiło, że „przystanki na Wyżynach stały popularnym miejscem przesiadek”. – Mieszkańcy często wskazywali na ograniczenia związane z korzystaniem z tego miejsca. Dlatego w ubiegłym roku zleciliśmy przygotowanie dokumentacji, która wskaże, w jaki sposób najlepiej poprawić dostępność kładki do potrzeby wszystkich użytkowników ruchu – przekazują drogowcy.

Nowa kładka czy przjeścia dla pieszych?

Projektanci proponują dwa warianty przebudowy:

Pierwszy zakłada rozbiórkę kładki i wprowadzenie w jej miejscu przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z sygnalizacją świetlną. – Konieczne byłoby wydłużenie peronów tramwajowych oraz przesunięcie zatok autobusowych. Zaletami tego wariantu są między innymi zdecydowanie niższe koszty i możliwość szybszej realizacji – argumentuję drogowcy.

Dodają też, że ten wariant nie wymagałby likwidacji miejsc parkingowych, a przejazdy dla rowerzystów można by połączyć z już istniejącymi w tym rejonie drogami rowerowymi. – Zaspokojone byłyby potrzeby osób z niepełnosprawnościami. To rozwiązanie jednopoziomowe, typowe dla ulicy Wojska Polskiego – przekonują. Jako wadę wskazują natomiast „nieznaczne straty czasu”, głównie dla kierowców korzystających z tzw. „zielonej fal” ul. Wojska Polskiego.

fot. Zarząd Dróg i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Wariant drugi zakłada rozbiórkę starej kładki i budowę nowej, dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. –To rozwiązanie generujące wyższy koszt, ale nie pogarsza przepustowości ul. Wojska Polskiego. Ze względu na konieczność budowy pochylni konieczna byłaby jednak likwidacja miejsc parkingowych w obrębie wejścia od strony południowej – wskazują drogowcy. Dodają, że „piesi mieliby dłuższą drogę dojścia na przystanki”; nie ułatwiłoby to też przejazdu rowerzystom.

Ankieta i spotkanie online

Konsultacje w tej sprawie potrwają od 7 do 28 kwietnia, mogą wziąć w nich udział wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy. Opinie będzie można wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/wyzyny.

W ramach konsultacji odbędą się również spotkanie online (12 kwietnia, godz. 16.30; pytania można wysyłać na adres: konsultacje@um.bydgoszcz.pl) i spacer badawczy z udziałem projektanta i pracowników Miasta (20 kwietnia, godz. 17.00; zgłoszenia należy wysyłać  na adres konsultacje@um.bydgoszcz.pl).

– O opinie poprosimy poza tym Radę Osiedla Wyżyny oraz stowarzyszenia pieszych, rowerzystów i transportowe – zapowiada ZDMiKP.

Na podstawie komunikatu ZDMiKP w Bydgoszczy

mk Autor