Komunikacja 1 gru 09:54 | Redaktor
Most Pomorski wymaga naprawy. Uwaga kierowcy! Będą zmiany w organizacji ruchu

fot. bydgoszcz.pl

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej informuje, że jeszcze w grudniu wprowadzone zostaną pierwsze zmiany w organizacji ruchu na moście Pomorskim. W kolejnym etapie prowadzone będą dalsze analizy i prace naprawcze pomiędzy rondem Fordońskim i Toruńskim.

Będą utrudnienia w ruchu. Aby przeprowadzić prace drogowcy wprowadzą ograniczenia w ruchu na samym moście Pomorskim. Będzie ograniczenie prędkości dla tramwajów do 10 km/h (na samym obiekcie) oraz zmniejszeniu prędkości dla samochodów o masie całkowitej do 10 ton do 20 km/h. Pojazdy o masie powyżej 10 ton (z wyjątkiem autobusów komunikacji miejskiej) nie będą mogły wjechać na most i będą kierowane na sąsiednie przeprawy mostowe.

 – Przyczyną zmian jest konieczność dokładnego zdiagnozowania zarysowania jednej z 5 belek nośnych tego mostu, która może świadczyć o wyeksploatowaniu danego elementu obiektu mostowego. Aby zdiagnozować przyczyny tego zarysowania i dokładnie sprawdzić elementy wysłużonego obiektu, poprosiliśmy w tej sprawie o konsultację merytoryczną prof. Arkadiusza Madaja z Politechniki Poznańskiej – czytamy na stronie ZDMiKP. 

Drogowcy opracują plan dalszego postępowania, w tym monitorowania i analizę możliwości jak najszybszego przywrócenia mostu do pełnej sprawności.

Most Pomorski pod dużym obiciążeniem

Obiekt, który stanął w ciągu ul. Szerokiej (dzisiaj Al. Kardynała Wyszyńskiego) został zaprojektowany blisko 60 lat temu, zgodnie z ówcześnie obowiązującymi normami i prognozami ruchu.

Przez większość swojego istnienia prowadziła tędy główna trasa tranzytowa przez Bydgoszcz (droga krajowa nr 5). Od jego wybudowania niesamowicie wzrosło natężenie ruchu pojazdów oraz obciążenia samego obiektu.  Pojawiły się nowe i dużo cięższe samochody ciężarowe oraz nowoczesne ale cięższe tramwaje.

W latach 2004-2005, wraz z całym układem komunikacyjnym, most został zmodernizowany – torowisko tramwajowe znalazło się na środku, pomiędzy jezdniami. Został również wzmocniony doraźnie taśmami z włókien węglowych. W 2010 roku na moście zainstalowakiśmy punkty obserwacji geodezyjnej i objęliśmy go dodatkową kontrolą okresową.

Historia mostu Pomorskiego

Most Pomorski został zaprojektowany przez wybitnego polskiego projektanta Maksymiliana Wolffa (Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku), a wybudowany w latach 1967-1970 przez Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych. To trzyprzęsłowa konstrukcja o długości niespełna 80 m w formie dwóch wsporników połączonych nad rzeką wspólnym przegubem, podobnie jak w Moście Bernardyńskim.

Budowa tego obiektu to była pierwszą w Polsce realizacją metodą montażu nawisowego, czyli montażu przęsła z gotowych prefabrykatów dostawianych wspornikowo do już wcześniej zmontowanych, a tym samym trwale zapisała się w historii budowy polskich mostów, co do dzisiaj jest często przypominane przez autorytety z tej dziedziny.

 

źródło: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor