Komunikacja 19 lut 2020 | Redaktor
Optymalne rozwiązania komunikacyjne na Starym Rynku

fot. Anna Kopeć

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy odniósł się do wniosków mieszkańców zgłaszanych w sprawie organizacji ruchu w rejonie Starego Rynku. Problemem była chociażby zbyt mała liczba miejsc parkingowych i niewystarczające udogodnienia dla dostawców.

Z założenia Stary Rynek ma być miejscem przeznaczonym przede wszystkim dla ruchu pieszego oraz rowerowego. Zarząd DMiKP podaje jednak, że zostaną wydłużone godziny przeznaczone dla dostawców, będzie zorganizowana większa liczba miejsc postojowych dla zaopatrzeniowców.

Dodatkowe miejsca dla dostawców pojawią się też na Placu Kościeleckich, dodatkowe rozwiązania proponuje się też na ul. Pod Blankami i Jana Kazimierza. Natomiast na ul. Przyrzecze osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z dodatkowych dwóch stanowisk parkingowych, oprócz tych już usytuowanych na ul. Mostowej i ul. Pod Blankami.

Wszystkie te zmiany zaczną obowiązywać już wiosną br., nie mają jednak zmieniać charakteru zasad ruchu obowiązujących na Starym Rynku.

Źródło: ZDiKP Bydgoszczy

 

 

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor