Komunikacja 12 lip 11:03 | ak
Rusza budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Jeździeckiej

fot. UMB

Drogowcy przekazali wykonawcy plac budowy pod nową drogę rowerową w Myślęcinku wzdłuż ulicy Jeździeckiej. Nowa infrastruktura powstanie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Bydgoszcz i Gminą Osielsko. Zakłada ono sfinansowanie zadania po połowie. Wartość inwestycji to ok. 5 mln zł.

Nowa rowerowa inwestycja realizowana będzie w północnej części miasta, przy granicy z miejscowościami Niemcz i Osielsko. Łączna długość projektowanego ciągu pieszo-rowerowego wyniesie około 2,3 km, a typowa szerokość to 3 m.

Wykonawcą w drodze przetargu została firma Kompleks-Bud z Koronowa, która zrealizuje zadanie w formule „zaprojektuj i zbuduj". Wykonawca wcześniej opracował dokumentację i uzyskał pozwolenia. Teraz przystąpi do prac budowlanych.
 
Inwestycja obejmuje budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ul. Podkowa do ul. Gdańskiej, z nawiązaniem do istniejącego fragmentu pomiędzy ulicą Bydgoską a ul. Słowackiego w Niemczu. Ciąg pieszo-rowerowy będzie skomunikowany z istniejącą infrastrukturą dla niechronionych uczestników ruchu, w tym z przystankami komunikacji publicznej. Wytyczone zostaną nowe przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe. Wszystkie rozwiązania konsultowane były na etapie prac nad koncepcją z mieszkańcami.

Nowa infrastruktura ułatwi bezpieczne poruszanie się pomiędzy różnymi częściami Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku oraz dojazd do pobliskich miejscowości na terenie gminy.

 

źródło: Oficjalny Serwis Bydgoszczy

ak Autor