Filharmonia Pomorska 24 lip 2018 | Redaktor
Ważny krok ku rozbudowie Filharmonii

Materiał ilustracyjny/fot. Anna Kopeć

Miejska Pracowania Urbanistyczna opracowała projekt nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu "Śródmieście - Filharmonia Pomorska". We wtorek (24 lipca) o godz. 16.00 w siedzibie MPU odbędzie się dyskusja społeczna na ten temat.

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Filharmonia Pomorska” w Bydgoszczy umożliwi lokalizację nowej, przebudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, w tym obiektów użyteczności publicznej z zakresu kultury i sztuki, nauki, szkolnictwa i oświaty. Przykładem inwestycji warunkowanej uchwaleniem planu jest m.in. remont i rozbudowa istniejącego obiektu Filharmonii Pomorskiej, które umożliwią rozwój i realizację zadań artystycznych jednej z czołowych polskich instytucji kulturotwórczych. Plany inwestycyjne Filharmonii obejmują m.in. budowę nowej sali koncertowej z nowymi garderobami i salami prób gwarantującymi właściwe warunki pracy muzyków, a także wielofunkcyjnego foyer dla melomanów z księgarnią muzyczną, restauracją i kawiarnią, przeznaczonymi zarówno dla widzów jak i muzyków” - czytamy w komunikacie prasowym Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Mieszkańcy Bydgoszczy mogą zapoznać się z projektem w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przy ul. Grudziądzkiej 9-15 do 31 lipca br. Uwagi do planu można składać do 16 sierpnia, na piśmie lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. A już we wtorek (24 lipca) o godz. 16.00 w siedzibie MPU odbędzie się dyskusja społeczna na ten temat.

 

Czytaj też: Maciej Puto tłumaczy radnym jak ważna jest rozbudowa Filharmonii Pomorskiej

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor