Opera Nova 12 cze 2018 | Redaktor
Za czwarty krąg zapłacą pół na pół

Marszałek Piotr Całbecki podpisuje porozumienie/fot. bw

Samorząd województwa, Miasto Bydgoszcz i Opera Nova podpisały porozumienie o współpracy, która ma zaowocować budową czwartego kręgu gmachu opery wraz z parkingiem.

fot. bw

Podpisanie porozumienia odbyło się dziś (12 czerwca) na placu przed budynkiem Opery Nova w Bydgoszczy. Umowa stanowi: „sygnatariusze (…) zgodnie deklarują, że będą współpracować w zakresie realizacji projektu inwestycyjnego, mającego na celu rozbudowę gmachu Opery Nova w Bydgoszczy o czwarty krąg wraz z infrastrukturą parkingową”. Oprócz zapewnienia optymalnych warunków prowadzenia dotychczasowej działalności kulturalnej inwestycja ma „przyczynić się do rozwoju działalności festiwalowej oraz poszerzenia funkcji kongresowo-konferencyjnej, co wzmocni konkurencyjność instytucji na forum krajowym i międzynarodowym”.

Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Bydgoszcz zobowiązały się do pokrycia po 50 proc. całkowitych kosztów przygotowania dokumentacji technicznej budowy czwartego kręgu wraz z parkingiem oraz po 50 proc. całkowitych kosztów budowy gmachu wraz z wyposażeniem.

Warunki finansowania budowy parkingu mają być ustalone później.

fot. bw

Teraz Opera Nova będzie mogła ogłosić przetarg na przygotowanie projektu budowlanego czwartego kręgu, który ma odzwierciedlać przedstawione wcześniej publicznie wizje architektów.

 

fot. bw

Pod porozumieniem podpisy złożyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i dyrektor Opery Nova Maciej Figas.

 

fot. bw

Marszałek Całbecki zapewnił, że czwarty krąg nie będzie powstawał tak długo, jak główny gmach opery - wyraził nadzieję, że będzie gotowy już za 3,5 roku. Podkreślił też dobrą współpracę z miastem i docenił deklarację prezydenta Bruskiego, że Bydgoszcz w połowie dołoży się do inwestycji.

Nie wiadomo jeszcze, ile będzie kosztowała budowa czwartego kręgu. Całbecki przypomniał, że samorząd województwa powołał spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne, która ma ułatwić finansowanie tego typu przedsięwzięć. Wstępne szacunki mówią, że budowa może pochłonąć około 80 milionów złotych. – Będziemy szukać pieniędzy w różnych źródłach, ale je znajdziemy – zapewnił Całbecki.

Wyraził również przekonanie, że powinno się udać rozbudować Operę Nova o czwarty krąg jednocześnie z realizacją parkingu. Być może powstanie na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Prezydent Bruski nie widzi przeszkód, by ewentualny inwestor prowadził parking na zasadach komercyjnych i czerpał z tego korzyści.  

 

fot. bw

Marszałek Całbecki wspomniał też, że Festiwal Camerimage mógłby pozostać w Bydgoszczy, mimo realizacji centrum festiwalowego w Toruniu. Prezydent Bruski podkreślił zaś, że festiwal zapełniał operę przez dwa tygodnie, a ideą budowy czwartego kręgu jest podniesienie rangi instytucji. Wskazał na rolę dyrektora Macieja Figasa, którego zadaniem jest, by tętniła życiem przez cały rok.

Bruski poinformował też, że podpisał już umowę na wsparcie organizacji Camerimage w Bydgoszczy w tym roku w obniżonej wysokości 500 tysięcy złotych. – Konsekwentnie – dodał. Przypomnijmy, że po podpisaniu listu intencyjnego w sprawie budowy centrum festiwalowego w Toruniu prezydent Bydgoszczy obciął miejską dotację o dwa miliony złotych.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor