Rodzina 14 lip 2019 | Redaktor
Bank Mleka Kobiecego pomaga maluchom

Bank Mleka/ fot. Mikołaj Kuras

Regionalny Bank Mleka Kobiecego w Toruniu działa już sześć lat. Zdrowe kobiety chętne do podzielenia się nadmiarem swojego mleka mogą zgłaszać się do Banku Mleka Kobiecego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

Regionalny Bank Mleka Kobiecego w marszałkowskim W.Sz.Z. w Toruniu był pierwszą w Polsce taką instytucją o zasięgu regionalnym, obecnie jest ich w całym kraju 16.

Powstał po to, by ciężko chore noworodki i wcześniaki mogły być odżywiane najlepszym dla nich, zdrowym pokarmem, rekomendowanym przez polskich i światowych ekspertów jako najwłaściwszy dla noworodka, którego z różnych przyczyn nie może karmić własna matka.

Mleko od zdrowych dawczyń jest najpierw poddawane procesowi pasteryzacji, potem badaniu mikrobiologicznemu, a następnie mrożone do temperatury minus 20 stopni Celsjusza i starannie przechowywane w szafach chłodniczych ze stałą, monitorowaną temperaturą. To gwarancja bezpieczeństwa i tego, że biały płyn zachowa wszystkie walory dietetyczne i zdrowotne.

Od początku jego historii z bankiem współpracowało lub współpracuje obecnie ponad 200 honorowych dawczyń (w tym roku już 19) - młodych mam w okresie laktacji, dysponujących nadwyżkami mleka przy karmieniu własnego potomstwa. 60 procent z nich to matki urodzonych przedwcześnie dzieci. W ciągu sześciu lat bank pozyskał ponad dwa tysiące litrów pokarmu, wykonując ponad 1000 procesów pasteryzacji i ponad 5 500 analiz mleka. Z zasobów banku korzystają mali pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, bydgoskich szpitali uniwersyteckich im. Jurasza i im. Biziela oraz Szpitala im. Pirogowa w Łodzi.

Dawczynią mleka do Banku Mleka Kobiecego W.Sz.Z. w Toruniu może zostać każda zdrowa kobieta, w okresie laktacji, prowadząca prawidłowy tryb życia, wolny od zachowań ryzykownych, bez nałogów, która ma nadmiar swojego pokarmu z piersi, przekraczający potrzeby jej dziecka . Po pozytywnym przejściu kwalifikacji dawczynią może zostać zarówno kobieta hospitalizowana jeszcze po porodzie w W.Sz.Z. w Toruniu, jak też matka, która urodziła dziecko gdzie indziej, również, kiedy przebywa w domu.

Mleko do BMK może oddawać zarówno kobieta we wczesnym okresie połogu, jak też taka, która urodziła kilka lub kilkanaście tygodni temu. Zdrowe kobiety chętne do podzielenia się nadmiarem swojego mleka mogą zgłaszać się do Banku Mleka Kobiecego W.Sz.Z. w Toruniu

źródło: Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu

materiały zdjęciowe: Mikołaj Kuras

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor