Aktualności | Redaktor 0
8 maj 18:23
Bydgoska kuria diecezjalna udostępnia zgromadzone muzealia

Bydgoska kuria diecezjalna udostępnia zgromadzone muzealia

W środę (8 maja) uroczyście otwarto Muzeum Diecezjalnego powstałe przy katedrze świętych Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy. Wśród zgromadzonych tu eksponatów są m. in. pamiątki po papieżu Benedykcie XVI, przekazane po śmierci Josepha Ratzingera bydgoskiemu ratzingerowskiemu Centrum Studiów oraz numizmaty będące częścią skarbu bydgoskiego, odkrytego kilka lat temu podczas prac konserwatorskich w katedrze.