Historia | kd 0
22 wrz 11:41
Bydgoska awionetka ze… sklejki. To się wydarzyło naprawdę!

Bydgoska awionetka ze… sklejki. To się wydarzyło naprawdę!

Stosunki polsko-niemieckie w przedwojennej Bydgoszczy dalekie były od ideału. Bydgoszczanie obojga nacji mieli wobec siebie wiele wzajemnych pretensji i roszczeń. Stąd nie jest dziwnym, że Polacy i Niemcy żyli obok siebie z rzadka się integrując. Nic w tym jednak dziwnego, w końcu od czasu ukształtowania się idei nowoczesnego narodu do czasu powołania wspólnoty europejskiej różne nacje, żyjące obok siebie, nieustannie rywalizowały ze sobą, nierzadko ścierając się na wielu płaszczyznach.