Religia Niedziela - Tygodnik Bydgoski | Michał Jędryka 0
9 cze 2018
Złoty jubileusz wielkiej encykliki

Złoty jubileusz wielkiej encykliki

Pod honorowym patronatem biskupa Jana Tyrawy odbyło się dziś w Bydgoszczy ogólnopolskie sympozjum naukowe poświęcone interdyscyplinarnym aspektom obrony życia ludzkiego. Sympozjum zostało zorganizowane w pięćdziesiątą rocznicę encykliki Humanae vitae papieża Pawła VI. Encyklika ta, opublikowana trzy lata po soborze watykańskim drugim, wbrew oczekiwaniom środowisk liberalnych, podtrzymała tradycyjną naukę Kościoła w sprawie moralności małżeńskiej i rodzinnej.