Wydarzenia 9 mar 2017 | Magdalena Gill
Wybory, wykłady, warsztaty...  Stowarzyszenia i fundacje w ratuszu

Przedstawiciele bydoskich fundacji i stowarzyszeń w sali sesyjnej ratusza

- Organizacje pozarządowe są niezastąpionym partnerem miasta – mówiła wiceprezydent Iwona Waszkiewicz podczas II Bydgoskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Na kilkugodzinnym spotkaniu w ratuszu, fundacje i stowarzyszenia wybrały swoich reprezentantów.

Na spotkanie do ratusza przybyli przedstawiciele rozmaitych stowarzyszeń i organizacji działających w Bydgoszczy i okolicach. - W 2016 r. przygotowaliśmy dla organizacji pozarządowych 130 wydarzeń. Został też opracowany program współpracy z nimi w celu budowania społeczeństwa obywatelskiego – przypominała wiceprezydent Waszkiewicz.
Nawiązała do planów stworzenia Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Gdańskiej 5. - Obecnie konsultowany jest projekt budowlany. Został także złożony już wniosek o pozwolenie na budowę. Zamierzamy starać się o środki unijne na ten cel – mówiła. Wskazała, że fundacje i stowarzyszenia mają swoje wirtualne centrum pod adresem: www.bydgoszcz.pl/ngo. - Dokończony jest też program miejskiego wolontariatu – mówiła.
Po wystąpieniu wiceprezydent Waszkiewicz i innych prezentacjach przyszedł czas na wybory członków Rady Działalności Pożytku Publicznego na kolejną, IV już kadencję (lata 2017-2020).
Rada liczy 16 członków, w tym: 4 przedstawicieli Rady Miasta, 4 przedstawicieli prezydenta Bydgoszczy oraz 8 przedstawicieli  organizacji.  Ci ostatni - głosując - wybrali na swoich reprezentantów: Justynę Górską, Krzysztofa Kosińskiego, Tadeusza Bosmana Krzyżanowskiego, Jolantę Marię Matuszewską, Małgorzatę Jankowską, Beatę Kobus, Krzysztofa Badowskiego i Grzegorza Grześkiewicza.
- Do zadań  Rady Działalności Pożytku Publicznego należy głównie opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego, dotyczących sfery zadań publicznych oraz wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych – tłumaczyli w ratuszu.
Po wyborach uczestnicy Forum wzięli udział w warsztatach, podczas których uczyli się m.in. jak ciekawie opowiadać o tym, czym zajmuje się ich organizacja czy w jaki sposób szukać partnerów do realizacji swoich działań.

Magdalena Gill

Magdalena Gill Autor

Zca Red. Naczelnego