Wydarzenia 14 mar 2017 | Redaktor
Gruntówki będą utwardzone

Trwa projektowanie i budowa kolejnych dróg, które mają zyskać twarde nawierzchnie. Obecnie prace prowadzone są na Siedleckiej i Ptasiej. Zaplanowano też równanie wszystkich ulic gruntowych.

W ubiegłym roku rozpoczął się program przebudowy ulic z nawierzchnią gruntową. Jest on realizowany w oparciu o przeprowadzaną co 3 lata analizę, która wskazuje priorytety inwestycyjne (ranking ulic) na podstawie sześciu kryteriów: rok nadania nazwy ulicy, liczba mieszkańców, zagrożenie powodziowe wywołane przez opady atmosferyczne, ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta, wskaźnik długości dróg gruntowych do sumy długości dróg na osiedlu, funkcjonowanie obiektów użyteczności publicznej (np. szkoły, przychodnie)

Z początkiem 2016 roku w oparcia o te kryteria opracowana została lista 16 zadań, które realizowane będą w pierwszej kolejności. Oprócz ulic Siedleckiej (część południowa), Świekatowskiej, Ptasiej wraz z Pingwinową (prace budowlane rozpoczęły się w ubiegłym roku) oraz Gawroniej i Pijarów do realizacji w tym roku trafią również ulice: Osada (od Chłopskiej do Żniwnej), Byszewska, Leszczyna (od Widok w kierunku linii kolejowej), Siedlecka (od Chmielnej do Koronowskiej). Wszystkie te zadania będą realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Na przełomie 2017/18 zaplanowano przebudowę kolejnych ulic: Piaski, Sanatoryjną, Kapliczną, Łubinową, Podleśną, Botaniczną, Jeżynową i Siewną. Co roku na wieloletni program utwardzania ulic o nawierzchni gruntowej przeznacza się 17 mln zł. Niewykorzystane środki przechodzą na kolejny rok. 

W ubiegłym roku rozpoczęły się także prace budowlane przy modernizacji, m.in. ulic Wąbrzeskiej na Glinkach  i Matki Teresy z Kalkuty w Nowym Fordonie. Są to, które mają służyć mieszkańcom wszystkich osiedli, na których ma wprowadzona komunikacja miejska. Koszt obu inwestycji, które również wiążą się z utwardzeniem  nawierzchni to 11 mln zł. Ulice zyskują też twarde nawierzchnie w ramach programu inicjatyw lokalnych.

Po zimowej przerwie rozpoczęło się już  profilowanie ulic bez twardej nawierzchni. Prace wykonywane były już, m.in. na osiedlu Eskulapa, na Miedzyniu, Czyżkówku, Glinkach, Łęgnowie. Na ulicach pracują trzy równiarki. Do naprawy nawierzchni wykorzystywany jest materiał z recyklingu (wiórki bitumiczne, kruszywo betonowe).

Od kwietnia prace będą prowadzone w oparciu o przygotowany harmonogram zakładający 5-krotne równanie ulic w ciągu roku. Terminy robót mogą się zmienić w związku  z niekorzystną pogodą. Prace nie mogą być przeprowadzane przy opadach oraz zbyt dużym przesuszeniu gruntu. Harmonogram równania ulic można znaleźć na stronie ZDMiKP.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor