Wydarzenia 21 mar 2017 | Andrzej Pawełczak
Kapelmistrz nadal poprowadzi koronowską orkiestrę

Na zdjęciu Mirosław Kordowski/ fot. Katarzyna Karwat

Wszystko wskazuje na to, że Mirosław Kordowski, kapelmistrz koronowskiej orkiestry dętej, nadal będzie ją prowadzić, przynajmniej do końca tego roku.

Wczoraj po wielogodzinnych negocjacjach udało się osiągnąć porozumienie pomiędzy dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie Michałem Sławetą a Mirosławem Kordowskim, który od blisko 12 lat kieruje orkiestrą dętą. Negocjacji w tej sprawie podjął się burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński.

- Doszliśmy do ustaleń, które dają nam możliwość dalszej współpracy. Zostanie to uszczegółowione w umowie o pracę, która trwać będzie do 31 grudnia tego roku, oraz w regulaminie funkcjonowania orkiestry – mówi burmistrz Koronowa. Konkretne ustalenia dotyczące dalszej współpracy mają być znane w piątek, po spotkaniu z udziałem Mirosława Kordowskiego, dyrektora M-GOK oraz burmistrza Koronowa.

- Wszystko jest na dobrej drodze. Jeżeli osiągniemy porozumienie, to w najbliższych planach mamy udział 30 kwietnia w obchodach Święta Flagi w Brukseli – mówi Mirosław Kordowski.

Przypomnijmy, że decyzję o nieprzedłużeniu umowy z kapelmistrzem koronowskiej orkiestry podjął na początku marca dyrektor M-GOK. Główną przyczyną było, jak stwierdził Michał Sławeta, nieprzestrzeganie przez Mirosława Kordowskiego regulaminu funkcjonowania orkiestry. Chodziło przede wszystkim o zapis, że w orkiestrze mogą grać wyłącznie mieszkańcy Koronowa, na co nie zgadzał się kapelmistrz. W jego obronie stanęli członkowie orkiestry oraz ich rodzice.