Wydarzenia 19 lut 2017 | Łukasz Religa
Kiedy populacja Bydgoszczy spadnie poniżej 300 tys. ?

Opracowanie własne KPBPPiR we Włocławku – Oddział w Bydgoszczy, na podstawie danych z BDL GUS

W ciągu zaledwie 8 lat liczba ludności w dwóch podbydgoskich gminach zwiększyła się prawie o jedną trzecią. Demografowie przewidują natomiast cykliczny spadek populacji Bydgoszczy.

Na poniedziałkową sesję Sejmiku Województwa radni otrzymali analizę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opracowaną przez Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Zestawienie pokazuje nam ciekawe wnioski.

Dowiadujemy się z niego, że w okresie od 2007 do 2015 roku liczba mieszkańców powiatu bydgoskiego zwiększyła się o 13,7% (najwyższy wzrost wśród wszystkich kujawsko-pomorskich powiatów). Największe wzrosty odnotowały gminy: Białe Błota – o 32,6% oraz Osielsko – o 27,6%.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na dzień 31 grudnia 2013 roku powiat bydgoski liczył 110,5 tys. mieszkańców. Demografowie GUS przewidują, że do 2020 roku ta liczba wzrośnie do prawie 120 tys. W roku 2030 przekroczone ma zostać natomiast 131 tys. Prognoza GUS kończy się w 2050 roku, w którym przewiduje się populacje na poziomie 146,4 tys.

W dużej mierze przyczyną wzrostu liczby mieszkańców powiatu bydgoskiego jest wyludnianie się Miasta Bydgoszczy. Na dzień 31 grudnia 2013 roku według GUS w miasto liczyło 359,4 tys. mieszkańców. Do 2020 liczba ta ma spaść do 343,7 tys, zaś na przełomie lat 2036 i 2037 przekroczony zostanie próg 300 tys. mieszkańców. Na rok 2050 Bydgoszcz liczyć ma 262,4 tys. mieszkańców.

Są to oczywiście tylko prognozy, które nie muszą się spełnić. Na ich zmianę wpłynąć mogą bowiem różnego rodzaju działania polityczne. Prognoza powstała w momencie, gdy nikt na poważnie nie planował wprowadzenia programu Rodzina 500+.

 

Łukasz Religa Autor

korespondent