Wydarzenia 9 mar 2017 | Magdalena Liczkowska
Kujawsko-pomorskie wśród województw najsprawniej wdrażających reformę edukacji

– Jesteśmy jednym z dwóch województw w kraju, w których do kuratorium wpłynęły już wszystkie uchwały dotyczące nowej sieci szkół. To świadczy o tym, że samorządy bardzo poważnie podeszły do swojego zadania – mówi Marek Gralik, kujawsko-pomorski kurator oświaty.

Znane są już wstępne wyniki przeanalizowanych dotychczas uchwał. Żadna z nich nie została zaopiniowana negatywnie, wszystkie rozpatrzono pozytywnie lub warunkowo. Warunkowe zaopiniowanie uchwały oznacza, że uwagi wniesione przez kuratora do jej treści muszą być uwzględnione przez gminę w uchwale, która będzie podjęta do 31 marca 2017r.W sprawnym przeprowadzeniu tej części prac pomogła możliwość konsultacji gmin z kuratorium, z której  na 163 samorządy skorzystało aż 135 jednostek – Samorządy w naszym województwie okazały się bardzo dobrze przygotowane do wdrożenia tego bardzo trudnego etapu reformy i zrobiły to z bardzo dużą odpowiedzialnością – podsumowuje  Gralik.Wciąż nie wiadomo czy i ilu nauczycieli straci pracę w związku z wejściem reformy w życie. – Dowiemy się tego niebawem, ponieważ będą o tym decydować ramowe plany nauczania, które powinniśmy poznać do połowy marca. Każdy nauczyciel, któremu zostaną zmienione warunki pracy, zostanie o tym powiadomiony na piśmie do 15 maja. W tej chwili nie mam absolutnie żadnego sygnału płynącego z jakiejkolwiek gminy, mówiącego o tym, że od 1 września jakiś nauczyciel miałby stracić pracę z powodu reformy – uspokaja kurator.

Magdalena Liczkowska

Magdalena Liczkowska Autor

Redaktor/PR