Wydarzenia 26 cze 2017 | Andrzej Pawełczak
Nowe kierunki studiów wyznacza rynek pracy

Na bydgoskich uczelniach trwa rekrutacja na rok akademicki 2017/2018. W ofercie pojawiły się propozycje nowych kierunków i specjalności studiów. Głównym wyznacznikiem ich wprowadzania są przede wszystkim potrzeby rynku pracy.

Nowością na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy są dwa kierunki studiów: przewodnictwo i pilotaż turystyczny oraz zarządzanie bezpieczeństwem narodowym. Na kierunku administracja pojawi się też nowa specjalność – administracja w gospodarce. Studenci będą mogli zdobyć wiedzę m.in. na temat instytucji administracji w gospodarce, rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych, przestępczości gospodarczej, rynku i polityki motoryzacyjnej, ochrony środowiska w działalności gospodarczej czy prowadzenia obsługi administracyjno–prawnej firmy.

Na UKW największym zainteresowaniem cieszą się takie kierunki jak psychologia (6 osób na miejsce w ubiegłym roku), filologia angielska (4 osoby na miejsce) i ekonomia (2 osoby na miejsce). Do najpopularniejszych należą także wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo oraz administracja.

Zakładamy, że UKW nie będzie miał w nadchodzącym roku akademickim problemów rekrutacyjnych, gdyż obecnie niemal idealnie spełniamy wymogi limitów ministerialnych. Mamy nawet możliwość nieznacznego zwiększenia ogólnej liczby studentów i z tej okazji skorzystamy, tym bardziej że najbliższe duże ośrodki akademickie, takie jak Toruń (UMK), Gdańsk (UG) czy Poznań (UAM), muszą zmniejszyć liczbę przyjmowanych studentów – mówi Sławomir Łaniecki, kierownik działu promocji, rzecznik prasowy UKW.

Zielarstwo we współpracy z Collegium Medicum

Na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy od nowego roku akademickiego pojawi się kilka nowych kierunków: inspekcja weterynaryjna i inżynieria w biologii stosowanej na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt oraz zielarstwo i fitoterapia na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii.

W przypadku inspekcji weterynaryjnej nie chodzi o kształcenie weterynarzy, ale pracowników administracji weterynaryjnej, zajmujących się m.in. oceną jakości żywności pochodzenia zwierzęcego. Kierunek zielarstwo i fitoterapia organizujemy wspólnie z Wydziałem Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK. Na naszej uczelni studenci będą zdobywać wiedzę z zakresu upraw tych roślin, a w CM – aspektów medycznego ich zastosowania. Od piątego semestru studenci będą mogli wybrać jedną z dwóch proponowanych specjalności: technologia roślinnych substancji bioaktywnych lub zastosowanie roślin leczniczych – tłumaczy Franciszek Bromberek, rzecznik Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

Na kilku kierunkach studiów wprowadzono nowe specjalności: na kierunku technologie chemiczne – chemia i technologie kosmetyków oraz na informatyce stosowanej – projektowanie aplikacji biznesowych.

Z jakim zainteresowaniem spotkają się nowe propozycje UTP, będzie wiadomo po zakończeniu rekrutacji. Największym wzięciem na tej uczelni cieszą się takie kierunki jak budownictwo, finanse i rachunkowość czy informatyka stosowana.

Prawo i geodezja

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy w nowym roku akademickim wprowadza wiele nowych specjalności, które dostosowane są do rynku pracy, oraz potrzeb jakie zgłaszali studenci. KPSW jest jedyną uczelnią niepubliczną w regionie i drugim niepaństwowym ośrodkiem w północnej Polsce, który uzyskał zgodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo.

- Staramy się dostosować nasze kierunki studiów do potrzeb rynku pracy. Wyrazem tego jest, między innymi, oprócz prawa, geodezja i kartografia, informatyka z certyfikatem Akademii CISCO w dziedzinie routingu i switchingu. W regionie brakuje uczelni, które kształciłyby w tych specjalnościach. Kierunki te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Ponadto dużym zainteresowaniem wśród kandydatów cieszą się kierunki pedagogiczne. W nowym roku akademickim, otwieramy ósme centrum zamiejscowe studiów podyplomowych – mówi Mateusz Subkowski, kierownik działu promocji i rekrutacji Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

Zainteresowani podjęciem studiów na KPSW mogą się tu zgłaszać cały rok.

Otwarci na innowacje

Kolejna uczelnia niepubliczna w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Gospodarki, w ofercie ma 20 kierunków studiów (licencjackich, inżynierskich i magisterskich). – Jesteśmy nastawieni na współpracę z partnerami branżowymi i nowości wprowadzane do naszej oferty edukacyjnej poparte są badaniami rynku i obecnymi trendami na rynku pracy – tłumaczy Anna Gierko, kierowniczka marketingu i analiz rynkowych Działu Marketingu i Informacji WSG.

Wśród nowości wprowadzonych na tej uczelni można wymienić takie kierunki jak mechatronika lotnicza, komputerowe wspomaganie projektowania, inżynieria materiałów budowlanych, programowanie obrabiarek CNC.

W nowym roku akademickim uczelnia nadal będzie rozwijać ofertę anglojęzyczną: International Business oraz International Tourism, a także dla inżynierów Computer Engineering and Mechatronics. 

Kierunek przemysły kreatywne to odpowiedź na wyzwania rynku w sektorze kultury. W nowym roku akademickim wprowadzone zostaną takie specjalności jak design, nowe media i audiowizualia oraz fotografia. 

Najpopularniejsze kierunki w Wyższej Szkole Gospodarki to, poza turystyką i rekreacją: fizjoterapia i dietetyka. – Staramy się specjalizować w tym kierunku i dlatego rozwinęliśmy ofertę o kolejne specjalności: fitness i poradnictwo dietetyczne, a także z obszarów okołomedycznych usługi medyczno-opiekuńcze czy pielęgniarstwo – dodaje Anna Gierko.

Rekrutacja letnia w Wyższej Szkole Gospodarki trwa od 1 maja do końca września.