Wydarzenia 16 lis 2017 | Redaktor
Ośrodki pomocy społecznej wyróżnione za działania po sierpniowej nawałnicy

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podziękował i wyróżnił nagrodami finansowymi ośrodki pomocy społecznej z regionu, które były zaangażowane w niesienie pomocy poszkodowanym w sierpniowej nawałnicy.

– Uznajemy ten okres trzech miesięcy jako sprawdzian i egzamin, który udało nam się zdać. Za to chciałbym serdecznie państwu podziękować bo wiem, że pracownicy pomocy społecznej są niedoceniani – mówił na spotkaniu z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.


Sierpniowa nawałnica uszkodziła w naszym województwie ok. 10 tys. budynków, a jej wyniku poszkodowanych zostało ponad 5 tys. rodzin. Z największą ilością pracy związanej z udzielaniem pomocy i wypłatą zasiłków celowych musiało zmierzyć się pięć najbardziej poszkodowanych w wyniku klęski powiatów – żniński, nakielski, tucholski i bydgoski. Jak podkreślił wojewoda, mimo krótkiego czasu i niewielkiej elastyczności samorządów w małych gminach, akcja ta zakończyła się powodzeniem. – To, co nas dotknęło, jest czymś niespotkanym w ostatnich dziesięcioleciach w kraju. Wszyscy byliśmy tą sytuacją zaskoczeni – od UW do poszczególnych podmiotów, które musiały się tym problemem zająć – podkreślał Mikołaj Bogdanowicz.


Ośrodkom pomocy społecznej, których pracownicy szczególnie wykazali się podczas pomocy ofiarom nawałnicy, wojewoda wręczył symboliczne nagrody pieniężne. Kryterium ich wyliczenia była liczby osób poszkodowanych w danej jednostce terytorialnej, a sięgały one od 800 zł do 4500 zł.


Wojewoda podziękował także dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego Dorocie Hass oraz wszystkim pracownikom tego wydziału za sprawne działanie po nawałnicy. Dorota Hass zwróciła uwagę na gminy, które mimo że nie odniosły szkód w wyniku przejścia nawałnicy, służyły pomocą poszkodowanym. – Chciałabym podziękować szczególnie tym gminom, które nie były poszkodowane, a samodzielnie się zmobilizowały i pomagały koleżankom oraz kolegom z gmin poszkodowanych. Do kogokolwiek się nie zadzwoniło, była taka pomoc oferowana i za to zrozumienie chciałam państwu podziękować – zwracała uwagę na zaangażowanie pracowników ośrodków pomocy społecznej Dorota Hass.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor