Wydarzenia 28 wrz 2017 | Redaktor
Polska dwunapędowa lokomotywa coraz bliżej realizacji

Przewoźnik, instytut badawczy i producent będą współpracować przy stworzeniu nowoczesnego pojazdu szynowego/ fot. nadesłane

PKP Intercity, PESA Bydgoszcz oraz Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor” podpisały umowę o współpracy badawczo-rozwojowej dotyczącej budowy lokomotywy dwunapędowej. To pierwszy projekt w ramach tzw. partnerstwa innowacyjnego, w którym polski przewoźnik, instytut badawczy i producent będą współpracować w celu stworzenia nowoczesnego pojazdu szynowego. Będzie to pierwsza tego typu polska konstrukcja.

- Ten typ pojazdu zmieni dotychczasowy model obsługi trakcyjnej – nie trzeba już będzie korzystać z dodatkowej spalinowej lokomotywy manewrowej. To wspólne przedsięwzięcie polskiego przewoźnika i producenta wpisuje się w pełni w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Do tej pory nie było takich działań i cieszymy się, że to właśnie PKP Intercity i PESA wyznaczają nowy trend w relacjach producent - przewoźnik - zaznacza Robert Świechowicz prezes PESA.

Projekt ten powstaje z myślą o wdrożeniu przez PKP Intercity do eksploatacji pojazdów dwunapędowych. Takie rozwiązanie umożliwi m.in. obsługę pociągów na różnych liniach (zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych) bez konieczności zmiany pojazdu oraz wykonywanie manewrów ze składami na stacjach końcowych bez potrzeby wykorzystania lokomotyw spalinowych. Pozwoli to na dużą oszczędność czasu i pieniędzy – mówi Jarosław Oniszczuk, członek zarządu PKP Intercity.

Projekt zakłada budowę pojazdu z dwoma źródłami zasilania: z sieci trakcyjnej oraz agregatu prądotwórczego. Dzięki zastosowaniu podwójnego napędu pojazd będzie mógł być eksploatowany zarówno w dalekobieżnym ruchu pasażerskim, przewozach intermodalnych, jak i do wszelkich prac manewrowych towarzyszących tym przewozom.

Projekt budowy lokomotywy dwunapędowej, zgłoszony został przez PESĘ do konkursu na dofinansowanie projektów innowacyjnych programu Innotabor ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i uzyskał pozytywną ocenę oraz rekomendację dofinansowania. Było to podstawą do podpisania przez PKP Intercity umowy z producentem.

Wybudowana w ramach realizacji umowy lokomotywa stanowić będzie własność PESY. Po zakończeniu testów PKP Intercity uzyska możliwość zakupu pojazdu, pod warunkiem spełnienia odpowiednich warunków przez producenta.

Informacja: PKP Intercity, PESA

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor