Wydarzenia 6 lis 2017 | Andrzej Pawełczak
Pomoc dla ofiar nawałnicy ciągle potrzebna

Dzisiaj w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim podsumowano akcję pomocy dla poszkodowanych w wyniku sierpniowej nawałnicy

Mija trzeci miesiąc po nawałnicy, która 11 sierpnia przeszła przez nasz region. Jak dotąd poszkodowane powiaty otrzymały około 1370 ton materiałów budowlanych i finansowe wsparcie w wysokości 835 tysięcy złotych. Gminom przekazano w formie dotacji ponad 54 miliony 300 tysięcy złotych.

Jak podkreślił wojewoda kujawski-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, przez ostatnie trzy miesiące setki osób zarówno z administracji rządowej, jak i samorządowej pracowało, aby pomóc ludziom w usuwaniu skutków kataklizmu. Wsparcia udzieliły także organizacje pozarządowe i osoby prywatne. Nie oznacza to, że rozwiązano już wszystkie problemy.

- Chcemy do każdej sprawy podejść indywidualnie. Do tej pory pomoc płynie z różnych poziomów, próbujemy ją zliczać i analizować, tak aby trafiała do konkretnych osób. Zdajemy sobie sprawę, że w szczególnie trudnej sytuacji będą osoby, które miały problemy z ubezpieczeniem oraz te, które mają nieuregulowany stan prawny nieruchomości. Nie jest to dużo grupa, niemniej jednak trzeba im w sposób indywidualny i szczególny pomóc. Takie rozwiązania wypracowujemy i już stosujemy – powiedział Mikołaj Bogdanowicz.

Jednym z problemów do rozwiązania pozostaje kwestia usuwania azbestu. - Okazało się, że potrzeba dwukrotnie więcej środków na ten niż przewiduje projekt Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Będziemy to na bieżąco monitorować. Również problem pszczół i zniszczonych w nawałnicy uli, tutaj także chcemy udzielić wsparcia. Samorządy wskazują  także stan dróg lokalnych i gruntowych, uszkodzonych w wyniku usuwania przy pomocy ciężkiego sprzętu zniszczonych lasów – mówił wojewoda.

Dotąd z budżetu państwa przekazano do gmin ponad 54 miliony złotych na odbudowę zniszczeń. Ponad 10 milionów trafiło do gminy Sośno, blisko 6 milionów otrzymała gmina Gostycyn, ponad 5 milionów – Żnin, ponad 4 miliony Sępólno Krajeńskie, Koronowo i Kęsowo. -  Gminy do 3 listopada wypłaciły ponad 44 miliony złotych, a na kontach samorządów pozostaje jeszcze ponad 9 milionów złotych – informuje dyrektor Wydziału Polityki Społecznej K-P UW Dorota Hass.

Jak dotąd poszkodowanym przekazano 1370 ton różnych materiałów budowlanych. - Specjalne zespoły w powiatach i gminach zajmują się dotarciem i dystrybucją tych materiałów do rodzin poszkodowanych. Ponadto przekazano 835 tys. złotych – mówi dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego K-P UW Jakub Wawrzyniak.

Największe finansowe wsparcie trafiło do powiatów nakielskiego (ponad 293 tys. zł),  sępoleńskiego (227 tys. zł). Powiat bydgoski otrzymał ponad 62 tysiące złotych.

W tym akcji pomagało także wojsko. Dotychczas żołnierze przewieźli 537 ton materiałów budowlanych. Obecnie trwa realizacja ostatniego transportu – 70 ton farby od jednego z darczyńców. -  Porozumieliśmy się również z osobami realizującymi akcję Szlachetna Paczka. W ramach umowy 18 listopada o godz. 19.00 rozpocznie się na terenie województwa pomoc dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy. Wolontariusze już dotarli do wytypowanych przez samorządy rodzin, z którymi ustalą listę najbardziej  potrzebnych rzeczy. Finał akcji planujemy na 9-10 grudnia, kiedy to dary zostaną przekazane – dodaje dyrektor Wawrzyniak.