Wydarzenia 28 wrz 2017 | Redaktor
Promem przez Wisłę

Porozumienie podpisali przedstawiciele UM, powiatów bydgoskiego i toruńskiego oraz Solca Kuj. i Złejwsi Wielkiej/ fot. Mikołaj Kuras

W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisane zostało porozumienie w sprawie uruchomienia przeprawy promowej na Wiśle, na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa.

Przedsięwzięcie przygotowuje Urząd Marszałkowski wspólnie z z powiatami bydgoskim, toruńskim oraz Solcem Kujawskim i gminą Zławieś Wielka.

Przeprawa promowa ma pomóc skomunikować ważne drogi krajowe nr 10 oraz 80 i poprawić dostęp mieszkańców gminy Zławieś Wielka do miejsc pracy na terenie soleckiego parku przemysłowego. Wpłynie to też na podniesienie atrakcyjności turystycznej tej części województwa.

Jak informuje na swojej stronie Urząd Marszałkowski, inwestycja składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje przebudowę przyczółków i dróg dojazdowych do przeprawy. Obecnie kończą się prace nad programem funkcjonalno-użytkowym. W najbliższych tygodniach planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca przygotuje też wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Drugą częścią jest zakup promu. Zakończyły się już prace nad specyfikacją, zlecone przez gminę Solec Kujawski. Prom będzie miał długość około 24 metrów i szerokość 16 metrów. Na pokład zabierze około 80 pasażerów i 15 samochodów osobowych. Teraz przygotowywany jest przetarg na zakup jednostki, który jeszcze jesienią ogłosi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Dostawy promu można się spodziewać jesienią przyszłego roku. Jego rozruch planowany jest na przełomie 2018 i 2019 roku.

Całkowity koszt inwestycji to ok. 13,8 mln zł, z czego zakup i uruchomienie promu to około 4,8 mln zł, a przebudowa układu drogowego - około 7 mln zł.

Połowę pieniędzy ma gwarantować Urząd Marszałkowski, a połowę samorządy lokalne: powiat bydgoski i toruński oraz gminy Solec Kujawski i Zławieś Wielka. Zakup promu oraz część drogowa inwestycji mają być finansowane ze środków województwa oraz RPO.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor