Wydarzenia 17 lut 2017 | Magdalena Liczkowska
Raport o stanie edukacji odpowie na pytanie „jak uczyć”

- To dokument unikalny nie tylko w skali województwa, ale całego kraju – mówił na konferencji zorganizowanej wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, kujawsko-pomorski kurator oświaty Marek Gralik.

Dzięki współpracy Kuratorium Oświaty z Urzędem Marszałkowskim powstał pomysł stworzenia raportu o stanie edukacji w województwie kujawsko-pomorskim. Ma on zawierać nie tylko dane statystyczne, ale także ich analizę.

 

Na podstawie tego wysnujmy wnioski jak uczyć, gdzie inwestować i jakie programy wprowadzać. Zobaczymy gdzie wsparcie jest najbardziej potrzebne – mówił Marek Gralik.

 

Raport pozwoli zgromadzić dane dotyczące m. in. bazy lokalowej, wyposażenia szkół, prognoz demograficznych czy wyników klasyfikacji uczniów. Będą w nim także informacje na temat tego ile pieniędzy jest przeznaczanych w poszczególnych placówkach na inwestycje i jakie zajęcia dodatkowe są prowadzone. Kuratorium i Urząd Marszałkowski zyskają także wiedzę dotyczącą programów autorskich i innowacji pedagogicznych wdrażanych do szkół.

 

Kujawsko-pomorski kurator oświaty Marek Gralik i dyrektor departamentu edukacji Urzędu Marszałkowskiego Domicela Kopaczewska prezentują dokument, który będą wypełniać poszczególne szkoły.


Domicela Kopaczewska, dyrektor departamentu edukacji Urzędu Marszałkowskiego, biorąca udział w konferencji w zastępstwie wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego, zwróciła szczególną uwagę na najważniejszą funkcję raportu czyli zebranie w jednym miejscu wszystkich danych. – Informacje, które mamy obecnie są rozdrobnione. – podkreślała Kopaczewska. – Dzięki ich zebraniu stworzymy mapę potrzeb edukacyjnych w województwie, która pozwoli ukierunkować nasze działania.

 

Korzystając z okazji, Marek Gralik poinformował o pracach prowadzonych w związku z ustawą dotyczącą finansowania zadań oświatowych w Bydgoszczy.

 

– Ewentualne zamierzenia tej ustawy są bardzo ciekawe, ale mogą też być uznane za kontrowersyjne – zastrzegł kujawsko-pomorski kurator oświaty.

 

Wśród pomysłów Gralik wymienił m. in. kalkulowanie subwencji nie tylko na ucznia, ale również na oddział (szczególnie istotne dla małych, wiejskich szkół), uzależnienie wysokości subwencji od zawodu, w którym kształcą szkoły, a także uwarunkowanie pozyskania części dotacji w szkołach dla dorosłych w zależności od efektów nauki (ukończenia szkoły przez ucznia).

Magdalena Liczkowska

Magdalena Liczkowska Autor

Redaktor/PR