Wydarzenia 24 mar 2017 | Redakcja
Ulica Cieszkowskiego odzyska historyczny charakter

Ulica Cieszkowskiego zyska elegancką nawierzchnię z kostki brukowej, wyremontowane zostaną chodniki, pojawi się też stylowe oświetlenie.

Rewitalizacja ulicy ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. Zakłada ona odtworzenie historycznego charakteru Cieszkowskiego. Materiały wykończeniowe na nawierzchniach mają nawiązywać do stylistyki z początku XX wieku. Na chodnikach ułożone zostaną płyty kamienne otoczone opaskami z szarego granitu lub bazaltu. Z kolei na jezdni zastosowany zostanie kostka kamienna z granitu czerwonego.  Ulica zostanie wyposażona w stylowe oświetlenie oraz małą architekturę.

 - Projekt  rewitalizacji ul. Cieszkowskiego powstał w wyniku konsultacji z mieszkańcami. To dowód na to, że najlepsze rozwiązania powstają w wyniku współpracy miasta i bydgoszczan, choć czasem wymaga to kompromisu - mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski.

Projekt rewitalizacji został opracowany w 2015 roku. Poprzedziły go, między innymi rozmowy ze stowarzyszeniem mieszkańców ulicy A. Cieszkowskiego.

Ograniczona zostanie też liczba miejsc do parkowania. Zgodnie z postulatami mieszkańców powstanie około 25 stanowisk na południowym pasie jezdni. Taka organizacja ruchu pozwoli też wytyczyć szeroki, około 4-metrowy chodnik po północnej, nasłonecznionej stronie ulicy. Zróżnicowanie poziomu jezdni i chodnika, chociaż jest innym rozwiązaniem w stosunku do oczekiwań mieszkańców, pozwoli lepiej zrekonstruować jej historyczny wygląd. Takie rozwiązanie za optymalne uznali też miejski konserwator zabytków i plastyk miejski. 

Do czasu przedłużenia ul. Mazowieckiej na ul. Cieszkowskiego pojazdy będą mogły poruszać się od ul. Pomorskiej do Gdańskiej. Nie wpłynie to w żaden sposób na organizację ruchu na ul. Świętojańskiej.

Szacowany koszt restylizacji ul. Cieszkowskiego to 3 mln zł. Obecnie Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na prace budowlane. Inwestycja będzie finansowana ze środków miasta.

Redakcja Autor