Wydarzenia 10 kwi 2017 | Andrzej Pawełczak
Umowa na budowę II etapu Trasy Uniwersyteckiej podpisana

Dzisiaj (10 kwietnia) w bydgoskim ratuszu podpisana została umowa na budowę II etapu Trasy Uniwersyteckiej w Bydgoszczy. Zakończenie tej inwestycji planowane jest na czerwiec przyszłego roku.

Koszt przedłużenia Trasy Uniwersyteckiej wynosi 28,5 miliona złotych. Prace mają się rozpocząć już w maju.

- Budowa zakłada budowę nowej, blisko 500-metrowej ulicy łączącej Wojska Polskiego z al. Jana Pawła II i ul. Glinki.  Na odcinku od Wojska Polskiego do ul. Ujejskiego zaprojektowano dwie jezdnie o szerokości 7 metrów. Obie jezdnie będą posiadać ścieżki rowerowe i chodniki. Dodatkowo w tym rejonie zostanie przebudowane skrzyżowanie ul. Ujejskiego z ul. Karpacką. Na jego miejscu zaprojektowano 4-wlotowe rondo. Nad ulicą Jana Pawła II powstanie wiadukt. Zmodernizowana zostanie również ulica Glinki na odcinku od ul. Cmentarnej do skrzyżowania z ul. Magnuszewską, gdzie wybudowane zostanie również rondo – informuje Mirosław Kozłowicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy.

Wykonawcą tej inwestycji jest Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów „Kobylarnia”.

– Inwestycja będzie realizowana „pod ruchem”, musimy wszystko tak zorganizować, aby ewentualne ograniczenia w ruchu były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców – mówi Michał Niemyt, wiceprezes PBDiM „Kobylarnia”. – Cała organizacja ruchu musi być uzgodniona z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz policją. W maju planujemy wejść na plac budowy. Prace będziemy prowadzić etapami. Do współpracy zaprosimy, w charakterze podwykonawców, lokalne przedsiębiorstwa, z którymi już pracowaliśmy przy innych inwestycjach na terenie Bydgoszczy. Mogę zapewnić pana prezydenta i mieszkańców, że dotrzymamy terminu i latem przyszłego roku trasa będzie gotowa – dodaje Michał Niemyt.

Firma obecna jest na rynku od kilkunastu lat. Obecnie realizuje w województwie, m.in., budowę odcinka trasy S-5 i obwodnicy Inowrocławia.

Budowa pierwszego odcinka Trasy Uniwersyteckiej, pomiędzy ul. Berwińskiego
i Wojska Polskiego trwała  w latach 2010-2013. Kosztowała 213 mln zł. Jej kluczowym elementem jest most Uniwersytecki z 70-metrowym Inwestycję udało się zrealizować przede wszystkim dzięki unijnemu dofinansowaniu w kwocie 93 mln zł. W 2013 roku rozpoczęły się prace nad projektem przedłużenia Trasy Uniwersyteckiej. Przeprowadzono też konsultacje z mieszkańcami. Po nich wprowadzono kilka zmian: dodatkowe parkingi, zatoki autobusowe w rejonie ul. Magnuszewskiej, dłuższe pasy ruchu. W 2016 r. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej dostał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Rok wcześniej udało się zmienić status drogi na wojewódzką. Dzięki temu ponownie udało się uzyskać unijne dofinansowanie na poziomie około 70 procent.

Jak przypomina wiceprezydent Mirosław Kozłowicz, pomysł budowy przepraw na Brdzie pojawił się już na niemieckich planach Bydgoszczy w latach 40. Wśród nich znajdowała się między innymi część obecnej Trasy Uniwersyteckiej. Po wojnie również wracano do tych pomysłów. Korytarz pod trasę na Wzgórzu Wolności wpisano też do miejscowego planu zagospodarowania z lat 70. XX wieku oraz kolejnych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  Dzięki temu pod trasę zarezerwowano większość niezbędnych terenów. Realizując oba etapy, do wyburzenia przeznaczono tylko kilka budynków.

Podpisana dzisiaj umowa jest jedną z czterech związanych z budową infrastruktury drogowej na terenie miasta ze wsparciem unijnym. - Pod względem wartości jest to najmniejsze zadanie. Kolejna duża inwestycja to przebudowa ulicy Grunwaldzkiej. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy i myślę, że w ciagu miesiąca zorganizujemy podobne spotkanie. Następna to ulica Kujawska. Umowa na dostawę tramwajów jest już podpisana, trwają przygotowania na roboty drogowe. Czwarta inwestycja to budowa nowych mostów – drogowego i tramwajowego na ulicy Kazimierza Wielkiego – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.