Wydarzenia 30 cze 2017 | Redaktor
W lipcu rozpocznie się rewitalizacja Cieszkowskiego

Rozstrzygnięty został przetarg na rewitalizację ul. Cieszkowskiego. Wykonawcą robót będzie firma Polskie Surowce Skalne. Inwestycja kosztować będzie 2,5 miliona złotych. Prace mają się rozpocząć już w lipcu.

Rewitalizacja ulicy zakłada odtworzenie jej historycznego charakteru. Materiały wykończeniowe na nawierzchniach mają nawiązywać do stylistyki z początku XX wieku. Na chodnikach ułożone zostaną płyty kamienne otoczone opaskami z szarego granitu lub bazaltu. Z kolei na jezdni zastosowana zostanie kostka kamienna z granitu czerwonego.  Ulica zostanie wyposażona w stylowe oświetlenie oraz małą architekturę.

Najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny, gwarancji i terminu wykonania złożyła spółka Polskie Surowce Skalne. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej zamierza przekazać plac budowy w lipcu.  Prace powinny potrwać około 3 miesiące. Będą kosztować 2,5 miliona złotych. 

Projekt rewitalizacji został opracowany w 2015 roku. Poprzedziły go, m.in., rozmowy ze stowarzyszeniem mieszkańców ulicy A. Cieszkowskiego. Zgodnie ich postulatami ograniczona zostanie liczba miejsc do parkowania. Powstanie około 25 stanowisk na południowym pasie jezdni. Taka organizacja ruchu pozwoli też wytyczyć szeroki, około 4-metrowy chodnik po północnej, nasłonecznionej stronie ulicy. Zróżnicowanie poziomu jezdni i chodnika, chociaż jest innym rozwiązaniem w stosunku do oczekiwań mieszkańców, pozwoli lepiej zrekonstruować jej historyczny wygląd. Takie rozwiązanie za optymalne uznali też miejski konserwator zabytków i plastyk miejski. 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor