Wydarzenia 12 cze 2017 | Magdalena Liczkowska
Wicepremier Gowin spotkał się z bydgoskimi przedsiębiorcami

Od lewej: wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, wicepremier Jarosław Gowin, poseł Iwona Michałek oraz radny sejmiku kujawsko-pomorskiego Andrzej Walkowiak/fot. Anna Kopeć

Jarosław Gowin spotkał się z przedsiębiorcami w siedzibie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Głównym punktem wydarzenia było podpisanie porozumienia o współpracy (CTT) pomiędzy trzema największymi uczelniami w regionie – Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika.

Celem CTT (Centrów Transferu Technologii) jest szeroko rozumiana eksploatacja i komercjalizacja wiedzy oraz innowacyjne zarządzanie własnością intelektualną. Dzięki podpisanemu porozumieniu, UKW, UMK i UTP będą mogły prowadzić szerszą współpracę dotyczącą transferu technologii do gospodarki oraz współpracy z przedsiębiorcami. Na temat tej współpracy Jarosław Gowin rozmawiał z biznesmenami w czasie poniedziałkowej wizyty w Bydgoszczy.

 

Podczas spotkania przedsiębiorcy zwrócili uwagę wicepremiera na nurtującej ich problemy. Sygnalizowali m.in. potrzebę zmiany niekorzystnego prawa upadłościowego oraz konieczność przeprowadzenia reformy sądownictwa gospodarczego. Jarosław Gowin odniósł się także do głównych barier inwestycyjnych hamujących polską gospodarkę i zwrócił uwagę na próby ograniczenia dostępu Ukraińców do polskiego rynku pracy. – Te próby podejmowane są zarówno na szczeblu Komisji Europejskiej, jak i na szczeblu polskim. Związki zawodowe podkreślają, moim zdaniem całkowicie niesłusznie, że obecność na polskim rynku pracy setek tysięcy pracowników z Ukrainy, odbywa ze szkodą dla polskich pracowników. Wydaje mi się, że jest zupełnie odwrotnie – polskie firmy w wielu przypadkach musiałyby ograniczyć produkcję ze stratami finansowymi, a co za tym idzie, obniżyć wynagrodzenia dla pracowników, gdyby nie mogły korzystać z zasobów ukraińskich rąk do pracy. Komisja Europejska podjęła decyzję o likwidacji wiz dla Ukraińców, co oznacza, że wielu z tych, którzy dzisiaj pracują w Polsce, zapewne podejmie – nielegalną na razie – pracę w krajach Europy Zachodniej – podkreślał problem wicepremier.

 

Spotkanie z przedsiębiorcami to jeden z punktów poniedziałkowej wizyty Jarosława Gowina w Bydgoszczy. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego odwiedzi dziś także Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, gdzie zwiedzi laboratoria badawcze i dydaktyczne uczelni oraz spotka się z rektorami publicznych uczelni naszego regionu. Wicepremier złoży również kwiaty przed kamieniem upamiętniającym śmierć trojga studentów UTP podczas Start Party w październiku 2015 r.

Magdalena Liczkowska

Magdalena Liczkowska Autor

Redaktor/PR