Aktualności 13 sty 2022 | ak
Intensywny czas dla Centrum Szkolenia WOT.  Terytorialsi podsumowują rok

fot. CSWOT

Miniony, 2021 rok okazał się dla Centrum Szkolenia WOT rokiem rekordowym, bowiem przygotowano do służby ponad 1600 żołnierzy, co w stosunku do roku 2020 pozwoliło na ponad dwukrotne zwiększenie możliwości szkoleniowych.

O dynamicznym rozwoju Centrum Szkolenia WOT najlepiej świadczą liczby. W 2019 roku zorganizowano tutaj cztery kursy, w których przeszkolono 80 osób. W 2020 roku, pomimo pandemii było to już 36 edycji kursów, prowadzonych z wykorzystaniem różnych metod nauczania, w których udział wzięło blisko 700 żołnierzy. Natomiast w 2021 roku Centrum zorganizowało 92 edycje kursów, w których przeszkolono ponad 1600 osób.

„Rok 2021 był dla naszego Centrum czasem bardzo dynamicznego rozwoju. Względem poprzednich lat utworzyliśmy ponad dziesięć nowych kursów chociażby z zakresu przygotowania żołnierzy do działań przygranicznych czy też hipotermii” - stwierdził płk Edward Chyła, komendant Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu.

Chyła podkreślał, że wyjątkowym momentem minionego roku było wręczenie Centrum sztandaru, który jest najwyższym aktem zaufania społeczeństwa Kujaw i Pomorza oraz jest jednym z przejawów kultywowania tradycji Oręża Polskiego.

„W naszych planach na nowy rok jest przygotowanie m. in. kursów operatorów bezzałogowych statków powietrznych FlyEye, czy też rozwinięcie szkolenia przygotowującego żołnierzy do działania z innymi służbami mundurowymi w ochronie granicy” - oznajmił płk Chyła. 

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego, ps. „Trzaska” w Toruniu realizuje swoje zadania już od 2018 roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się z wysokim stanem ukompletowania kadry szkoleniowej. Zajmuje się przygotowaniem żołnierzy, zarówno Terytorialnej Służby Wojskowej, jak i żołnierzy zawodowych, do funkcji dowódczych oraz instruktorsko-specjalistycznych w strukturach Brygad Obrony Terytorialnej.

źródło: CSWOT, ppor. Krzysztof Wójcik, oficer prasowy

 

ak Autor