Aktualności 15 lip 2021 | mk
Na jakie kierunki najwięcej chętnych? UKW podsumowuje I turę rekrutacji

fot. ilustracyjna, Anna Kopeć

Do 14 lipca kandydaci mieli czas na rejestrację w ramach I naboru na studia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Największym zainteresowaniem cieszyła się psychologia (8 os./ miejsce). Na „podium” uplasowały się też kryminologia (5 os./m.) i anglistyka (4 os./m).

Kandydaci chętnie wybierali również biotechnologię, informatykę, matematykę, geografię, filologię polską, humanistykę drugiej generacji, pedagogikę opiekuńczą, pedagogikę resocjalizacyjną oraz lingwistyki stosowane: angielsko-arabską, angielsko-rosyjską i rosyjsko-chińską (po 2–3 os./m.). –Dobrze przyjęte zostały nasze nowości – cyberdemokracja i studia nad rozwojem oraz fizyczne podstawy radioterapii, studia przygotowane we współpracy z bydgoskim Centrum Onkologii – przekazuje rzecznik uczelni Tomasz Zieliński.

Uniwersytet duże nadzieje wiąże z nowością w ofercie: prawem. – Ten kierunek, który uzyskał zgodę na uruchomienie przed tygodniem, rekrutować będzie studentów do 10 września. Już dziś jednak widać olbrzymie zainteresowanie bezpłatnym studiowaniem prawa na bydgoskim uniwersytecie. W ciągu pięciu dni zarejestrowało się nań niemal 100 osób – informuje rzecznik.

Na studia na UKW w I turze zarejestrowało się łącznie 3700 osób.

Dalszy harmonogram rekrutacji:

  • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia – 22–23 lipca
    Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 23 lipca 2021, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym.
    Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.
  • Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji – 27 lipca
  • Ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia – 28 lipca
  • Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej – 30 lipca
  • Ogłoszenie dodatkowych naborów na studia – 5 sierpnia.
  • Zakończenie rejestracji elektronicznej w II naborze – 10 września (termin dotyczy również studiów niestacjonarnych).

Do godz. 12.00 19 lipca trwa pierwsza tura rekrutacji na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

mk Autor