Aktualności 22 sty 2022 | mk
UKW i policja będą współpracować. Umowa podpisana

fot. UKW

Specjaliści z policji będą wspierać kształcenie na kryminologii, kierunku prowadzonym przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Porozumienie o współpracy podpisali rektor uczelni prof. Jacek Woźny oraz komendant wojewódzki policji w Bydgoszczy, nadinsp. Piotr Leciejewski.

Jak informuje uczelnia, współpraca ma objąć „realizację wspólnych badań naukowych, wspieranie kształcenia na kierunku kryminologia przez umożliwienie studentom odbywania praktyk studenckich w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, przygotowanie wspólnych publikacji naukowych i dydaktycznych”.

– Bliskość lokalowa obu instytucji, a przede wszystkim zbieżność w zakresie tematyki kryminologii, są istotnym czynnikiem sprzyjającym podpisaniu tego porozumienia – podkreśla rzecznik UKW Tomasz Zieliński.

Kryminologia cieszy się wielką popularnością od chwili otwarcia na bydgoskiej uczelni w 2019 roku. Wtedy o jedno miejsce walczyło aż siedem osób. W bieżącym roku akademickim na studia stacjonarne przyjęto 90 kandydatów (ok. pięciu osób na miejsce), na niestacjonarne – 70.

fot. UKW

Kryminologia to nauka społeczna o przestępczości jako zjawisku, sytuująca się między prawem, pedagogiką, resocjalizacją a psychologią. Studenci uczą się m.in. o przestępczości zorganizowanej, zgłębiają wiktymologię – naukę o ofiarach, poznają prawo karne, dowiadują się więcej o psychopatologiach.

Absolwenci mogą zabiegać o zatrudnienie w podmiotach, które mają za zadanie ochronę bezpieczeństwa, ściganie sprawców przestępstw, ale też np. w służbie więziennej. O kryminologii na UKW czytaj także tutaj.

mk Autor