Aktualności 22 lip 2020 | kp
Zgłoś uwagi w sprawie Parku Kulturowego. Miasto czeka na opinie przedsiębiorców

fot. Anna Kopeć/archiwum

Trwają prace nad utworzeniem Parku Kulturowego Stare Miasto w Bydgoszczy, którego ideą jest ochrona historycznych budynków oraz dbałość o dziedzictwo kulturowe. Przedsiębiorcy z tego rejonu mają jeszcze dwa tygodnie, by zgłosić swoje uwagi na ten temat.

Z powodu epidemii do skutku nie doszło spotkanie z przedsiębiorcami i mieszkańcami Bydgoszczy, zaplanowane w ramach konsultacji społecznych. Miało to przybliżyć zainteresowanym projekt uchwały  w sprawie utworzenia Parku Kulturowego.

Miastu zależało, aby mieszkańcy zapoznali się m.in. z szeregiem proponowanych norm i zakazów dotyczących formy i sposobu sytuowania reklam, obiektów małej architektury, urządzeń infrastrukturalnych. Dokument mówi też o sposobie korzystania z zabytków, prowadzeniu robót budowlanych i o profilu prowadzonej w tym obszarze działalności usługowej. 

Władze podkreślają, że regulacje zawarte w projekcie są ważne nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla wszystkich, którym na sercu leży ochrona tożsamości, wizerunku tego terenu.

fot. Urząd Miasta Bydgoszczy

Miasto czeka na mailową opinię przedsiębiorców „o zapisach w projekcie uchwały oraz o wizji zagospodarowania obszaru Parku Kulturowego”. Termin nadsyłania uwag upływa 6 sierpnia 2020 roku. Należy je wysłać na adres e-mail Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy: mpu@mpu.bydgoszczy.pl, tel. (52) 58 58 105.

Więcej czytaj także tutaj.

źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy

kp Autor