Wydarzenia 9 mar 2020 | Redaktor
Park Kulturowy Stare Miasto – mają pojawić się nowe wymogi i zakazy. Wypowiedz się

fot. Jacek Kargól, materiał ilustracyjny

Szereg zmian dotyczących prowadzenia robót budowlanych, działalności usługowej, gastronomicznej i reklamowej w obrębie m.in. Starego Portu, ul. Gdańskiej, placu Wolności zapisano w projekcie uchwały, która właśnie została poddana konsultacjom społecznym.

Ratusz chce utworzyć w tym miejscu Park Kulturowy Stare Miasto, obejmujący obszar Starego Miasto, część Chwytowa, Śródmieścia z ul. Gdańską i placem Wolności, które objęte są strefą „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej. 

Materał: ankiety.um.bydgoszcz.pl

Wśród celów utworzenia Parku wymieniane są poprawa jakości i estetyki przestrzeni publicznych,
zachowanie  i wyeksponowanie staromiejskiego klimatu miasta, ochrona lub przywrócenie estetyki zachowanych wpisanych do rejestru lub do ewidencji zabytków budynków,
nawiązanie do historycznych nawierzchni ulic, wprowadzenie zasad sytuowania ogródków gastronomicznych oraz eliminacja chaosu reklamowego.

Wprowadzone miałyby zostać ograniczenia i zakazy dotyczące prowadzenia robót budowlanych oraz działalności usługowej, zmiany sposobu korzystania z zabytków, umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych oraz składowania i magazynowania odpadów. Nawierzchnia na całym tym obszarze miałaby nawiązywać do „stylistyki historycznej” Bydgoszczy (m.in. wielkowymiarowe płyty kamienne lub płyty chodnikowe układane skośnie z infułami; zakaz stosowania drobnowymiarowej kostki betonowej). Według projektu uchwały w aranżacji ulic Gdańskiej, Focha, Jagiellońskiej, Starego Portu i placu Wolności zostałaby uwzględniona aranżacja zieleni wysokiej.

Z całą uchwałą można zapoznać się tutaj. Swoje zdanie, uwagi do proponowanych zmian można wyrazić online do 10 kwietnia, za pośrednictwem strony ankiety.um.bydgoszcz.pl. Okazja, by zabrać głos, będzie także we wtorek 24 marca podczas spotkania konsultacyjnego w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Gdańska 5).

W sprawie proponowanych zmian można także kontaktować się z Miejską Pracownią Urbanistyczną (mpu@mpu.bydgoszcz.pl).

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor