Aktualności 9 sie 2020 | BR
Zostań rolinikiem – rząd da Ci 150 tys. zł

fot. pixabay

Trwa nabór do kolejnej edycji rządowego programu „Premie dla młodych rolników”. Można otrzymać nawet 150 tys. zł dofinansowania.

Program skierowany jest do osób, które nie ukończyły 40. roku życia i chcą rozpocząć prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego. Jeśli nie posiadają odpowiedniego wykształcenia, mogą je nadrobić nawet w ciągu 36 miesięcy od przyznania dopłaty.

 

Nowe gospodarstwo musi spełniać następujące warunki:

  • ma powierzchnię równą co najmniej średniej krajowej, a w przypadku gospodarstw położonych w województwie o średniej niższej niż krajowa – równą co najmniej średniej wojewódzkiej, oraz nie większą niż 300 ha;

  • przynajmniej 70% minimalnej wielkości (część podstawowa gospodarstwa), stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub JST;

  • ma wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 13 tys. euro i nie większą niż 150 tys. euro.

 

Młody rolnik przystępując do programu zobowiązuje się do prowadzenia działalności przez co najmniej 5 lat od czasu uzyskania pomocy i prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie. Ponadto podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Prowadzenie działalności powinien rozpocząć przed złożeniem wniosku, jednak nie wcześniej niż 24 miesiące.

 

Pieniądze zostaną wypłacone w dwóch ratach: 80 % w I turze (120 tys. zł) oraz 20% w II turze (30 tys. zł). Wypłacenie I tury nastąpi w czasie 9 miesięcy od otrzymania decyzji, a środki z II tury beneficjent otrzyma po zrealizowaniu biznesplanu. Otrzymane środki można przeznaczyć m.in. na zakup gruntów i maszyn oraz przygotowanie sprzedaży wytwarzanych produktów i prowadzenie gospodarstwa.

 

Wnioski można składać do 17 sierpnia bezpośrednio we właściwym oddziale regionalnym/biurze powiatowym ARiMR, elektronicznie przez ePUAP lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka rejestrowana). Program z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

 

 

Na podstawie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Blanka Rusinek

BR

BR Autor

Redaktor